De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Train de trainer Levensboeken Beatrijs Van der Heijden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Train de trainer Levensboeken Beatrijs Van der Heijden"— Transcript van de presentatie:

1 Train de trainer Levensboeken Beatrijs Van der Heijden
Woensdag 17 oktober – 24 oktober - 7 november 2012 19.00 – uur Iets over mezelf vertellen Buitenland -> toerisme -> via vw LBPG -> HOF Doel van de training Voldoende bagage meegeven om aan de slag te gaan. Na de training is iedereen in staat om aan de slag te gaan. De Training is gericht op de psychisch gezonde autochtone oudere. Mocht je vragen tussen door hebben schroom dan niet.

2 Wat gaan we doen … Kennis, vaardigheid en houding ontwikkelen om de regie te nemen. Vaardigheid in uitleg over het werkproces Vaardigheid in voorbereiden en begeleiden van de oefeningen Vaardigheid en houding in het opbouwen en onderhouden van contact met de cursisten

3 Hoe gaan we dit doen We bespreken systematisch alle oefeningen uit 1e bijeenkomst van de basiscursus: Wat is het doel van iedere oefening Hoe pak ik de oefening aan, wat ga ik uitleggen/vertellen, hoe zet ik deelnemers aan het werk, nabespreking leiden enz. En …uitproberen, oefenen, demonstreren hoe je te werk gaat als trainer

4 Oefening ‘kennismaking’
Doel: op gang brengen van samenwerken en leren De vragen van de kennismakingsoefening worden zo gesteld dat deelnemers bekend raken met de denk en werkwijze van het project Levensboeken. De trainer luistert, moedigt aan, vat samen, vraagt door, maakt aantekeningen, bewaakt de tijd Hoe leid je deze opdracht .. Vragen…

5 Oefening 1 in tweetallen (1)
Doel: cursisten ervaren wat het betekent om te interviewen en geinterviewd te worden op een onderwerp uit ‘Mijn leven in kaart’. Werkvorm: een interview Hulpmiddel: kopie met 5 themakaarten: vriendschap, op het schoolplein, thuis, veranderingen, levensmotto

6 Oefening 1 in tweetallen (2)
De trainer leidt de oefening in, leidt de nabespreking en zorgt dat ervaringen van vertellers en interviewers worden gedeeld. ‘Tips & Tops’ worden benoemd Inventariseren van ervaringen, bespreken van ervaringen, terugkomen op ervaringen …Hoe doe je dat… Hoe leid je deze opdracht .. Vragen………

7 Geschiedenis van het project
Doel: schrijvers informeren over de achtergrond van het project Levensboeken als nieuwe vorm van vrijwilligerswerk. De trainer vertelt, legt uit, beantwoordt vragen Hoe ga je als trainer te werk.. Welke achtergrondinformatie gebruik je .. Hoe bewaak je tijd .. Vragen….

8 Waarom dit project (1) Doel: verduidelijken wat de waarde is van het project is voor de verteller Inhoud: reminiscentie, overdracht van levens- ervaring, verkleinen sociaal isolement, ‘leuk’ om een boek te hebben De trainer vertelt, legt uit, geeft antwoord op vragen Hoe ga je als trainer te werk.. Vragen….

9 Waarom dit project (2) Doel: verduidelijken wat de waarde is van het project voor de schrijver Inhoud: mooie gesprekken, tastbaar resultaat, laagdrempelig door korte duur, duidelijk begin en eind, bevestiging van identiteit, ‘iets voor de ander betekenen’ De trainer vertelt legt uit, beantwoordt vragen Hoe pak je dit als trainer aan .. Vragen….

10 Het werkproces Doel: uitleg over het werkproces
Inhoud: waar moet je als schrijver aan denken, wat speelt een rol in het werkproces (fase 0 t/m 4) oa gesprek met de organisatie, kennismaken, start en ‘klik’; middendeel; afsluiting. De trainer vertelt, legt uit, gaat in op vragen Hoe ga je als trainer te werk.. Vragen…….

11 Oefening 2 Onderzoeken van eigen motieven (1)
Doel: motieven en verwachtingen verkennen van schrijvers en vertellers; bewustwording van eigen ambities en motieven Werkvorm: een gesprek in 3-tallen Hulpmiddel: vragen via ppoint sheet De trainer bewaakt de tijd, leidt de oefening in Hoe leid je deze opdracht .. Vragen….

12 Nabespreking oefening Motieven (2)
Sta vooral stil bij de ontdekkingen en de spanning die er kan zijn tussen de motieven en verwachtingen van de schrijver en potentiële verteller Hoe begeleid je als trainer deze opdracht .. Vragen…

13 Fase 1 De afstemming Oefening 3 lastige situaties
Doel: inventariseren en bundelen van moeilijke situaties in het contact met de verteller en deze bespreekbaar maken. Hulpmiddel: post-it velletjes Werkvorm: bundelen van informatie en op hoofdlijnen bespreken Hoe leid je deze opdracht in .. Vragen ….

14 Huiswerk: checklist maken
Doel: de cursist denkt thuis na over punten voor de contact/contractfase met verteller en organisatie Werkvorm: thuisopdracht; tussentijds naar trainer opsturen Hoe leid je deze opdracht in .. Hoe verwerk je de gegevens.. Vragen …

15 Tip voor Trainers: gebruik van Tools
Maak als trainer de schrijver bekend met bruikbare hulpmiddelen om het werkproces /research te vergemakkelijken. Denk hierbij aan boeken – internet sites You tube filmpjes - Kaarten - Foto’s enz Hoe ga ik dit aanpakken … Vragen…

16 Huiswerk voor trainers
Lees de stukken uit de cursusmap ter onder-steuning van de uitvoering van het trainer- schap. Krijg een goed beeld van/over De geschiedenis van het project levensboeken, Het werken met ‘Mijn leven in kaart’ Aandacht voor levensverhalen De ‘Vooroorlogse Generatie’ Vragenlijsten en gesprekken voeren

17 Veel succes en tot de 3e bijeenkomst
Vragen…. Veel succes en tot de 3e bijeenkomst


Download ppt "Train de trainer Levensboeken Beatrijs Van der Heijden"

Verwante presentaties


Ads door Google