De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijk op Talent Ouderbijeenkomst 1 22-02-12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijk op Talent Ouderbijeenkomst 1 22-02-12."— Transcript van de presentatie:

1 Kijk op Talent Ouderbijeenkomst 1

2 Beelden Wetenschap & Techniek
Welk beeld heeft u van Wetenschap en Techniek? Heeft u dit beeld altijd al gehad? Is dit beeld in de loop der tijd veranderd?

3 Programma 00-10 Introductie; associaties W&T Uitleg project Pauze; talentenlijsten & kaarten In gesprek over uw W&T-beroep In gesprek over W&T in uw beroep Terugkoppeling associaties Afsluiting

4 Achtergrond en doelstellingen Ouders betrekken
Talentenkijker Achtergrond en doelstellingen Ouders betrekken Het project talentenkijker Onderdelen talentenkijker Talenten

5 Achtergrond Talentenkijker
Leerlingen hebben geen (goed) beeld van ruime mogelijkheden in W&T Leerlingen hebben stereotiepe opvattingen over W&T Jongens en meisjes hebben verschillende houding t.a.v. W&T

6 Doelstellingen Talentenkijker
Leerlingen in contact brengen met W&T beroepen laten onderzoeken wat hun talenten zijn laten ontdekken dat W&T voor jongens en meisjes is

7 Waarom ouders betrekken bij Talentenkijker?
Hebben invloed op beeldvorming W&T Hebben invloed op schoolloopbaan keuzes Krijgen zelf ook een beter beeld van W&T Kunnen een bijdrage leveren aan het project

8 Het project Talentenkijker
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 Leerlingen gaan op zoek naar hun talenten Leerlingen maken kennis met beroepen uit de wereld van W&T Leerlingen ontdekken welke talenten je nodig hebt voor W&T-beroepen Leerlingen krijgen een beter en breder beeld van beroepen in W&T Stereotiepe beelden van beroepen in W&T worden tegen gegaan

9 Basismodule Oudermodule Activiteiten Tijd (min) Leerkrachten-training
Informatie over project, gender en W&T en talenten Middag Ouderbijeenkomst Ouders/verzorgers informeren over project en vertellen welke rol W&T in eigen werk speelt Avond Les 1 Inleiding project 85 Les 2 Talenten benoemen en verzamelen 70 Les 3 Voorbereiding bezoek beroepsbeoefenaar 45 Les 4 Bezoek beroepsbeoefenaar 60 Les 5 Voorbereiding bezoek volgende beroepsbeoefenaar Les 6 Presentatie van W&T-beroep 100 Les 7 Favoriete talenten selecteren en inlijsten 50 Les 8 Bijeenkomst met ouders in actieve rol Afsluitende bijeenkomst met ouders Middag/

10 Les 1: stereotypen aan de kant
Architect tekenen Foto’s architecten Meer inzicht in eigen seksestereotiepe W&T-associaties Beroepenkwartet Kennis maken met W&T-beroepen Wat is talent? Welke talenten nodig voor W&T beroepen?

11 Eigen talenten ontdekken
Les 2: talenten Eigen talenten ontdekken Benoemen eigen talenten Benoemen talenten door leerkracht, medeleerlingen en ouders/verzorgers Eigen talenten worden bewaard op school

12 Les 3: voorbereiding beroepsbeoefenaar in de klas
Kennismaken met W&T-beroepen W&T is voor vrouwen en mannen Leren interviewvragen opstellen Beroepsbeoefenaar selecteren en uitnodigen

13 Les 4: W&T-beroepsbeoefenaar op bezoek in de klas
Beroepsbeoefenaar vertelt over haar/zijn beroep over talenten die bij dat beroep goed van pas komen over voorwerpen die bij dat beroep worden gebruik Ik ben naar een school geweest en het was ontzettend leuk. De kinderen waren super enthousiast en wisten niet van ophouden. Dat de 2 uur al voorbij waren was een raadsel voor ze want normaal gaat nooit zo snel. Het was dus een zeer geslaagde middag voor de kinderen, maar ook voor mij!

14 Les 5: tweede W&T beroeps-beoefenaar op bezoek in de klas
Mogelijkheden: Er worden meerdere W&T-beroepsbeoefenaars uitgenodigd Er worden meerdere lessen ingelast waarin beroepsbeoefenaar op bezoek komt

15 Les 6: voorbereiden presentaties
Verwerkingsles Groepjes leerlingen maken presentatie van één W&T-beroep waarmee ze kennis hebben gemaakt

16 Les 7: talentenlijstjes maken
Leerlingen kiezen favoriete talenten Leerlingen lijsten talentenlijstje in

17 Leerlingen presenteren
Les 8: Eindpresentatie Leerlingen, leerkrachten, ouders en beroepsbeoefenaars worden uitgenodigd Leerlingen presenteren ‘Verbeeldingen’ van een W&T-beroep Talentenlijstjes Iedereen breder/realistischer beeld W&T

18 Talent Wat wordt in dit project verstaan onder Talent? Een (deels) tot ontwikkeling gebrachte begaafdheid of aanleg. Dat wil niet zeggen dat je alleen talent hebt als je tot de top binnen een bepaald gebied behoort. (Je hebt talent voor voetballen, want je speelt in het nationale elftal.) Talent gebruiken we in dit project niet in relatie tot anderen, maar in relatie tot jezelf. (Je hebt talent voor voetbal, want dit kun je beter dan turnen of hoogspringen)

19 Talentenkaartjes Talentenkaartje
Talenten worden toegelicht a.d.h.v. talenten-kaartjes Leerlingen krijgen kaartjes van leerkracht en medeleerlingen Ouders benoemen uniek talent van hun kind Talentenkaartje Voor: Gekregen van: Jouw talent is: Dat vind ik, omdat:

20 Kunt u iets zeggen over uw talent en over het talent van uw kind?
Talenten koesteren Kunt u iets zeggen over uw talent en over het talent van uw kind? Talenten van kinderen kunnen verschillen van die van de ouders Koester deze verschillende talenten

21 Pauze Talentenlijsten en talentenkaarten ter inzage
Wie wil er iets vertellen over zijn/haar W&T-beroep?

22 Ouders met een W&T beroep
Wat houdt uw beroep in? Welke talenten heeft u nodig in uw beroep? Werkt u veel met anderen samen? Wat is het nut van uw werk voor de maatschappij? Wat vindt u het leukste aan uw beroep?

23 Op welke manier speelt W&T een rol in uw werk?
Rol W&T in werk Wat houdt uw beroep in? Op welke manier speelt W&T een rol in uw werk? Denk aan: computer, ov-chipkaart, telefoon, auto etc. W&T is overal en speelt een rol in ieder beroep!

24 Associaties Vaak komen associaties die we (onbewust) hebben niet overeen met werkelijkheid We geven onbewust associaties door aan onze kinderen Zorg dat kinderen schoolloopbaankeuzes maken op grond van talenten (en niet op grond van associaties omgeving) Praat thuis met uw kind verder over de rol van W&T in uw werk/in de maatschappij

25 Bedankt voor uw aandacht!
We zien u graag terug op de slotbijeenkomst. Meer informatie:


Download ppt "Kijk op Talent Ouderbijeenkomst 1 22-02-12."

Verwante presentaties


Ads door Google