De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderhandelingen en l.o.i.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderhandelingen en l.o.i."— Transcript van de presentatie:

1 Onderhandelingen en l.o.i.
Week 2 © 2008 mr J Keizer

2 Fasen in contracteren © 2008 mr J Keizer www.BedrijfenRecht.nl
voor contractuele fase contractuele fase na contractuele fase Begin onderhandelingen Sluiten overeenkomst Overkomst wordt uitgevoerd © 2008 mr J Keizer

3 Precontractuele verhoudingen
in precontractuele verhoudingen kunnen verbintenissen ontstaan drie fasen van onderhandelingen(arrest Plas-Valburg): afbreken toegestaan zonder enige verplichtingen afbreken toegestaan met kostenvergoeding (negatief contractsbelang) afbreken niet toegestaan; alle kosten + gederfde winst vergoeden (positief contractsbelang) © 2008 mr J Keizer

4 Nietigheid / Vernietigbaarheid
in strijd met dwingend recht, geen rechtsgevolg vernietigbaarheid in beginsel geldig, onder voorwaarden ongeldig vb. minderjarigen © 2008 mr J Keizer

5 Overeenkomst mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig
probleem: bewijs; oplossing schriftelijk mondelinge overeenkomst contract formele overeenkomst (moet op papier) © 2008 mr J Keizer

6 Wanneer komt een overeenkomst tot stand?
aanbod en aanvaarding (art. 6: 217 lid 1 BW) herroepen (art. 6: 219 lid 2 BW, zolang het aanbod niet is aanvaard en geen mededeling van aanvaarding is verzonden intrekking (art. 3: 37 lid 5 BW) “eerder of gelijktijdig” © 2008 mr J Keizer

7 Rechtshandeling (art. 3:33 BW)
rechtshandeling = wil + verklaring overeenkomst = meerzijdige rechtshandeling onderscheid: afspraak verbintenissen © 2008 mr J Keizer

8 Partij A Partij B wil wil + + verklaring verklaring = =
rechtshandeling rechtshandeling overeenkomst © 2008 mr J Keizer

9 Aanbod (art. 6: 217ev BW) aanbod = rechtshandeling = wil + verklaring (art. 3:33 BW) aanbod moet alle essentiele elementen v/d overeenkomst bevatten © 2008 mr J Keizer

10 Acceptatie acceptatie (art. 6:217 ev BW) = rechtshandeling = wil + verklaring (art. 3:33 BW) © 2008 mr J Keizer

11 Vervallen aanbod aanbod verliest zijn kracht: door heroeping
doordat het wordt verworpen door tijdsverloop mondeling: terstond schriftelijk: redelijke termijn door heroeping niet mogelijk bij onherroepelijk aanbod uitnodigen tot onderhandelen is geen aanbod © 2008 mr J Keizer

12 Partij A Partij B aanbod aanvaarding overeenkomst © 2008 mr J Keizer

13 Partij A Partij B Overeenkomst Verbintenis Verbintenis
© 2008 mr J Keizer

14 Wilsovereenstemming het met elkaar eens zijn soorten aanbod
herroepelijk onherroepelijk (arrest Lindeboom – gemeente Amsterdam vrijblijvend (arrest Hofland – Hennis) © 2008 mr J Keizer

15 De inhoud van een overeenkomst
wordt bepaald door: wat partijen afspreken (denk ook aan algemene voorwaarden); de aard van de overeenkomst; de wet; de gewoonte; de redelijkheid en billijkheid © 2008 mr J Keizer

16 Boetebeding een bepaling waarin staat dat de
partij die één of meerdere verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, aan de andere partij een geldbedrag moet voldoen © 2008 mr J Keizer

17 Matiging boetebeding matiging mag, als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt (arrest Rattenvanger) © 2008 mr J Keizer

18 Wanprestatie wanprestatie is de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (art 6:74 BW) © 2008 mr J Keizer

19 Overmacht overmacht is de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (art 6:75ev BW) © 2008 mr J Keizer

20 Overmacht niet toerekenbare tekortkoming van de debiteur (art 6:75 BW)
bij overmacht is de debiteur niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overeenkomst © 2008 mr J Keizer

21 Letter of intent eenzijdig loi tweezijdige loi
slechts bindend bij een juridisch aanbod tweezijdige loi overeenkomst of niet © 2008 mr J Keizer

22 Loi een overeenkomst? gedetailleerdheid taalgebruik
ontsnappingsclausules subject to formal contract opdracht met uitvoeringshandelingen aan te vangen tegenstrijdigheid © 2008 mr J Keizer

23 complexiteit van de transactie
partij gedragingen, ten tijde van onderhandelingen en ook achteraf gebruik © 2008 mr J Keizer

24 Volledig overeenkomst
Hoofd overeenkomst Romp of raam overeenkomst Overeenkomst Voor overeenkomst Hulp overeenkomst Andere hulp overeenkomst © 2008 mr J Keizer


Download ppt "Onderhandelingen en l.o.i."

Verwante presentaties


Ads door Google