De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reactie op rapport Kerken Armoede in Nederland 2010 Herman Kaiser burgemeester van Doetinchem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reactie op rapport Kerken Armoede in Nederland 2010 Herman Kaiser burgemeester van Doetinchem."— Transcript van de presentatie:

1 Reactie op rapport Kerken Armoede in Nederland 2010 Herman Kaiser burgemeester van Doetinchem

2 Even voorstellen  Burgemeester Doetinchem, ca 57000 inwoners  College PvdA, CDA, VVD  Voorzitter Christelijk Sociaal Congres  Politicoloog  Katholiek Sociale Leer  Thuisfront: echtgenote actief in Vincentius en Caritas

3 Signalen uit rapport 2010 aan burgerlijke gemeenten 1. Geef meer aandacht / regelgeving armoede 2. Voer WMO beter uit 3. Werk beter samen diaconieën / burgerlijke gemeenten 4. Verminder bureaucratie / maak voorlichting beter 5. Werk beter samen tussen uitkeringsinstanties

4 Signalen luisterzittingen gemeenteraad Doetinchem 2007 1. verminder bureaucratie en administratieve rompslomp 2. samenwerking tussen (uitkerings)instanties moet verbeteren 3. verhogen benutting (landelijke) voorzieningen 4. up to date brengen en houden vergoeding ziektekosten uit bijzondere bijstand 5. gemeentelijke professionals: continuïteit in klantcontacten en zorgen voor actuele kennis

5 Wat is er met signalen gebeurd?  Raad heeft nota “Omarm en verhef” vast gesteld met vijf kernthema’s  Wethouder heeft met verve beleid uitgevoerd  Na verkiezingen maart 2010: coalitie-programma “ Ruimte voor Elkaar “ met armoede beleid als belangrijkste speerpunt

6 concreet beleid 2010-2014 1. focus op participatie: vechten tegen de uitsluitende werking van armoede 2. focus op kinderen uit gezinnen met laag inkomen: laat ze mee doen! 3. financiële steun minima, maar ook ondersteuning met formulierenbrigade 4. geen wachtlijsten schuldhulpverlening 5. voorlichting budgetbeheer om schulden te voorkomen

7 Kenmerken Doetinchems model  Armoede is onderdeel van participatiebeleid  Actieve kaderstellende rol van gemeenteraad  Interactieve voorbereiding met doelgroepen  Er is een warme en een koude kraan  nadrukkelijk aanspreken op eigen verantwoordelijkheid  compassie en passie  confronteren en controleren  Aansprekend sociaal leiderschap wethouder

8 Aansprekend sociaal leiderschap  Merkel en het Rijnlandse model: de arrestatie van CEO Duitse Post  relatie sociale gerechtigheid en democratie  Benedictus XVI:  Caritas in Veritate (2009)  Anonieme wijkverpleegkundige  preek met Allerzielen over eenzame verslaafde  Wethouder met durf  casus van de tweede traplift  leefstijl: shag en nieuwste mobieltje op spreekuur

9 succes Factoren samenwerking tussen diaconie en lokale overheid  Maak de verbinding  zoek elkaar op en blijf in gesprek  Benoem gemeenschappelijke kernwaarden  elk mens telt  heel de mens telt  solidariteit én verantwoordelijkheid  bijdragen aan Bonum Commune  Vecht niet tegen elkaar maar met elkaar  Ondersteun sociaal leiderschap

10 Tenslotte  Christelijk Sociaal Congres 2011:  focus op sociale gerechtigheid  ondersteuning van mensen op de werkvloer  Europees kijken en handelen


Download ppt "Reactie op rapport Kerken Armoede in Nederland 2010 Herman Kaiser burgemeester van Doetinchem."

Verwante presentaties


Ads door Google