De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant
Ouderen en armoede Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant bijeenkomst Udenhout 2 oktober 2013

2 Ouderen en armoede De overheid ziet geen armoede bij ouderen maar die is er wel degelijk: Volgens onderzoek 2012 waren er in ouderenhh met minimuminkomen = 10% van alle ouderen

3 Ouderen en armoede Risicogroepen (nu en later): Alleenstaande oudere vrouwen Ouderen met geen of een laag pensioen Ouderen met een onvolledig pensioen Chronisch zieke en gehandicapte ouderen Ouderen vanuit een uitkering in de AOW Oudere werknemers die nu ontslag krijgen

4 Ouderen en armoede Hoogte AOW: alleenstaande: Brutouitkering € 818 echtpaar p.p.: Brutouitkering € 566 Bedragen zonder heffingskorting

5 Ouderen en armoede Oorzaken van armoede: Weinig inkomen, weinig pensioenopbouw Hoge vaste lasten en stapelkosten (alleenst) Niet-gebruik voorzieningen Schulden:overleving/aanpassingschulden Gevolg: schaamte en verborgen armoede

6 Ouderen en armoede Armoede niet alleen door laag inkomen maar ook onvermijdbare stijgende kosten Energielasten Woonlasten Zorgpremie en eigen risico Belastingen Steeds meer en hogere eigen bijdragen Vervoerskosten

7 Ouderen en armoede Door onbalans inkomen en kosten steeds
minder financiële ruimte voor andere zaken: Gezonde voeding Bezoek aan huisarts Medicijnen en medische hulpmiddelen Sociale contacten Meedoen in de samenleving

8 Ouderen en armoede Gevolgen van leven in armoede: Slechtere gezondheid
Maatschappelijk isolement Minder kwaliteit van leven

9 Ouderen en armoede Mogelijke signalen van armoede:
Vaste lasten niet meer kunnen betalen Niet (meer) meedoen aan activiteiten Bezuinigen op noodzakelijke uitgaven Onevenwichtigheid in het uiterlijk Gesloten gordijnen, verwaarloosde tuin

10 Ouderen en armoede Beleving van armoede cruciaal: hangt
samen met eigen geschiedenis, sociale omgeving en zelfredzaamheid Arm gemaakt Arm geworden Arm gebleven Passieve of actieve copingstijl

11 Ouderen en armoede Verlies speelt belangrijke rol: Partner Eigen gezondheid Leeftijdgenoten en sociaal netwerk Inkomen Overzicht Weerbaarheid

12 Ouderen en armoede Niet-gebruik van voorzieningen door:
onbekendheid met de voorzieningen digitalisering van de aanvragen bureaucratie overheid Schaamte en/of trots bij de rechthebber Apathie en berusting

13 Ouderen en armoede Uitdaging voor de ouderenbonden
Vinger aan de pols houden bij de leden Goede relatie met de WMO-partners Goed geïnformeerd blijven over zaken Antenne voor kwetsbare ouderen hebben Samenwerken met andere vrijwilligers-organisaties Signalen doorgeven aan de politiek

14 Ouderen en armoede Wat De Vonk voor u kan betekenen:
Training signaleren van armoede bij ouderen Luistertraining voor bezoekers Training schuldhulpmaatje voor ouderen Signalen doorgeven aan de Sociale Alliantie

15 Succes met uw werk voor ouderen
Ouderen en armoede Dank voor uw aandacht Succes met uw werk voor ouderen


Download ppt "Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google