De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE DAG VAN DE WETHOUDER WORKSHOP WETHOUDER BLIJVEN IS INVESTEREN AAN DE VOORKANT WETHOUDERSVERENIGING 23 november 2011, Deventer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE DAG VAN DE WETHOUDER WORKSHOP WETHOUDER BLIJVEN IS INVESTEREN AAN DE VOORKANT WETHOUDERSVERENIGING 23 november 2011, Deventer."— Transcript van de presentatie:

1 DE DAG VAN DE WETHOUDER WORKSHOP WETHOUDER BLIJVEN IS INVESTEREN AAN DE VOORKANT WETHOUDERSVERENIGING 23 november 2011, Deventer

2 KENNISMAKING • Ton van Pelt • 8 jaar raadslid (waarvan 4 jaar fractievoorzitter) • 9 jaar wethouder in de Gelderse Achterhoek • 13 jaar burgemeester op de Zuid-Hollandse Eilanden • Bestuurswetenschappen, afgerond op de delen: • Politicologie • Organisatiekunde • Bestuurskunde • Gemeentekunde • NMI geregistreerd mediator • Trainer / coach

3 WETHOUDER ZIJN… WETHOUDER BLIJVEN…..is afhankelijk van de relatie met de raad

4 HOE GAAT HET…

5 DE VERSCHILLEN PER JAAR • 2006 waren er verkiezingen • 2007 kreeg het collegebeleid enige vorm • 2008 wethouder laat zien waar hij voor staat • 2009 jaar voorafgaand aan de verkiezing

6 WAAR LIGT HET AAN • In het monistisch tijdperk, voorafgaand aan het dualistisch tijdperk vertrok in de loop van die periode < 25% van de wethouders, waarvan minder dan de helft met een conflict • In het dualistisch tijdperk, volgend op het monistisch tijdperk vertrok in de loop van de periode > 35% van de wethouders, waarvan ongeveer 65% met een conflict • Ergo: het aantal wethouders dat is afgetreden met een conflict is in de tijd van het dualisme verdubbeld!

7 WAT ZIJN DE VERSCHILLEN? • Wethouder in het monistische tijdperk – Vooruitgeschoven post van de fractie – Opdracht om programma te verwezenlijken – Eigen verantwoordelijkheid in het college – Volgt zijn eigen weg, verantwoording achteraf – Volgzaam bij sturende fractie – Sturend bij volgzame fractie

8 • Wethouder in het dualistische tijdperk – Geen lid meer van de fractie – Geen lid meer van de gemeenteraad – Van buiten de raad – Van buiten de gemeente – Van buiten de politiek – Inhoudelijke functie – Informatieve rol naar de gemeenteraad – Voert besluiten van de gemeenteraad uit WAT ZIJN DE VERSCHILLEN?

9 HOE WERKTE DE MONISTISCHE WETHOUDER • Op zijn bureau ligt: – Het verkiezingsprogramma van zijn partij – Het raadsprogramma – Het collegeprogramma – Beleidsprogramma’s – Beleidsvoornemens – Etc. …… En hij gaat aan de slag

10 DE MONISTISCHE WETHOUDER • Hij bedenkt de nieuwe aanpak • Hij overtuigt het college • Hij overtuigt zijn fractie • Hij overtuigt de gemeenteraad ( coalitie)

11 DE DUALISTISCHE WETHOUDER • Heeft als wegwijzer het collegeprogramma • Bereidt beslissingen voor • Overlegt zijn ideeën met de raad • Past het voorstel aan • Levert het toe aan de raad • Voert het raadsbesluit uit

12 DE GANG VAN DE DUALISTISCHE WETHOUDER • Informatie inwinnen bij burgers, verenigingen, instellingen, e.d. • Discussiestuk formuleren en in dezelfde gremia aan de orde stellen • Bijgestelde document in het formele circuit brengen • Voorstel – na toetsing op haalbaarheid – voor de gemeenteraad agenderen

13 TAAK VAN DE GEMEENTERAAD • Inhoudelijke informatie inwinnen in het voortraject • In de gemeenteraad een politieke discussie voeren over het onderwerp • Besluit nemen over het voorstel, dan wel het terugzenden naar het college voor nadere bestudering/advisering • En de wethouder voert het besluit uit!

14 WETHOUDER ZIJN, WETHOUDER BLIJVEN • Blijf buiten de politieke discussie • Verdedig geen voorstellen tijdens de raadsvergaderingen • Aanwezigheid tijdens de raadsvergadering wijst voldoende op betrokkenheid • Spreek alleen als er door de raad of de voorzitter nadrukkelijk om wordt gevraagd en geef dan alleen inhoudelijke informatie • Claim geen stoel in de raadszaal!

15 LAAT DIT UW POSITIE ZIJN

16 EN NIET DIT… GemeenteraadWethouder

17 DISCUSSIE


Download ppt "DE DAG VAN DE WETHOUDER WORKSHOP WETHOUDER BLIJVEN IS INVESTEREN AAN DE VOORKANT WETHOUDERSVERENIGING 23 november 2011, Deventer."

Verwante presentaties


Ads door Google