De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV!

2

3 Bidden

4 Psalm 27 Mijn hart zegt mij, o Heer’, van Uwentwegen:
‘zoek door gebeen met ernst Mijn aangezicht’ Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen Alleen bij U, o Bron van troost en licht. Verhoor, o Heer’, toon mij een gunstig oog! Ik zal mijn stem verheffen naar omhoog; Verhoor mij toch, bewijs mij Uw gena, En antwoord mij, die voor Uw aanzicht sta.

5

6 ~Tijd doorbrengen met God ~
Stille tijd ~Tijd doorbrengen met God ~ Bidden Bijbellezen

7 Bidden 1. Bidden doe ik… Elke dag Soms Nooit 2. Waar bid je voor?

8 Wat zegt de Bijbel ?

9 Bijbellezen En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat één van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden… Hij antwoordde hen: ‘Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is.’ En Hij zeide tot hen: ‘Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

10 Geef ons heden ons dagelijks brood
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid… En Ik zeg ulieden: bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.’

11 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden…

12 1 Tip nr. ‘Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is.’ Mensen in de Bijbel

13 2 Tip nr. En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid…

14 GELOVEN EN VERTROUWEN OP GODS WOORD
3 Tip nr. En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. GELOVEN EN VERTROUWEN OP GODS WOORD

15 Bijbellezen HOE??

16 SOLVAT S Stil worden O Open handen L Lezen V Vragen stellen
A Antwoorden T Toepassen

17 ~Tijd doorbrengen met God ~
Stille tijd ~Tijd doorbrengen met God ~ Bidden Bijbellezen

18

19 Eén ding is nodig… Welk deel kies jij?

20

21 Aan Uw voeten Aan Uw voeten Heer’, Is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer, bij U. Om bij U te zijn, Is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

22 Daarom kniel ik neer, bij U. Om bij U te zijn, Is de grootste eer,
Aan Uw voeten Heer’, Is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer, bij U. Om bij U te zijn, Is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

23 Daarom kniel ik neer, bij U. Om bij U te zijn, Is de grootste eer,
Aan Uw voeten Heer’, Is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer, bij U. Om bij U te zijn, Is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U. (3x)

24 U U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, Die mij gevonden heeft, het eeuwig leven geeft. Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: “Ja, Jezus is mijn Heer”, dan kniel ik voor U neer.

25 “’k Heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan, in Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn naam.”

26 Heer’, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer
Heer’, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus, onze Heer’.

27 Mijn Jezus, geef mij kracht als ik Uw hulp verwacht
Mijn Jezus, geef mij kracht als ik Uw hulp verwacht. Voltooi aan mij Uw werk, en maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

28 “Blijf in mijn liefde, alle dagen in liefde voor elkaar
“Blijf in mijn liefde, alle dagen in liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn naam.”

29 Heer’, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer
Heer’, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus, onze Heer’. Belijden onze Heer’ Jezus onze Heer’ Jezus, amen

30 Vragen?!

31

32 Mededelingen Volgende week ‘boerenavond’

33 Fijne avond!


Download ppt "Welkom op TOV!."

Verwante presentaties


Ads door Google