De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lied 328:1-3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lied 328:1-3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven."— Transcript van de presentatie:

1

2 Lied 328:1-3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

3 Lied 328:1-3 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

4 Lied 328:1-3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

5

6 Algemene opbouw van de gebedsdienst
Spreken tot God met liederen en gebeden Luisteren naar God door lezingen uit Zijn Woord

7

8 Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

9 Opwekking 464 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

10 Opwekking 464 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

11 Liederen Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Niets opent de deuren van het vertrouwen in God beter dan de schoonheid van menselijke stemmen die samen zingen. Deze schoonheid laat ´de vreugde van de hemel op aarde´ doorschemeren.

12 Psalmen Jezus bad deze oude gebeden van zijn volk. Sinds altijd hebben de christenen daarin een bron gevonden. De psalmen plaatsen ons in de grote gemeenschap van gelovigen. Onze vreugde, onze droefheid, ons vertrouwen in God, onze dorst en zelfs onze angst vinden in de psalmen een uitdrukking.

13 Lezing Psalm 116:1-8

14 Opwekking 136: 1, 2 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen

15 Opwekking 136: 1, 2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van u alleen Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. Laat mij nimmer gaan. slechts van U alleen.

16 Lezing Het lezen van de Schrift is naderen tot “de onuitputtelijke bron die God zelf aan de dorstige mensen aanreikt”. De Schrift is “een brief van God aan zijn schepselen” die “het hart van God laat ontdekken in Gods Woord”.

17 Lezing Ruth 1:1-16

18 Opwekking 616 Houd mij dicht bij U. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mij leven neer. Verlangend naar u vriendschap Heer. U alleen begrijpt Wat ik nodig heb. U liefde die mij warmte geeft. Als U mij in uw armen neemt

19 Opwekking 616 Leid mij naar u hart. Breng mij terug naar u. U bent mijn doel. U bent mijn harts verlangen. Houd mij heel dicht bij U.

20 Opwekking 616 Hou mij dicht bij U. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mijn leven neer. Verlangend naar u vriendschap Heer U alleen begrijpt. Wat ik nodig heb. U liefde die mij warmte geeft. Als U mij in uw armen neemt.

21 Opwekking 616 Leid mij naar u hart. Breng mij terug naar u. U bent mijn doel. U bent mij harts verlangen. Houd mij heel dicht bij U.

22 Opwekking 616 U bent mijn doel. U bent mij harts verlangen. Houd mij heel dicht bij U.

23 Lezing 2 Timotheüs 3:14-4:5

24 Stilte Wanneer wij proberen om gemeenschap met God in woorden uit te drukken, gaat dat snel ons verstand te boven. Probeer niet een manier te vinden om tot welke prijs ook een innerlijke stilte te verkrijgen, maar heb vertrouwen en laat Christus in stilte in je bidden.

25 Stilte Gods stem zwijgt niet, maar God wil zich nooit opdringen. Dikwijls laat zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in zijn aanwezigheid, om zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.

26 Opwekking 125 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

27 Opwekking 125 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. Jezus, op Uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort, mijn bede tot U.

28 Deze dia graag tijdens het stiltegebed tonen

29 Voorbedes & Lofgebeden
Door de voorbeden verruimt ons gebed zich tot de hele mensenfamilie: vreugde en hoop, droefheid en angst van de mensen, van de armen en allen die lijden, vertrouwen we aan God toe. In het lofgebed vieren wij alles wat God voor ons betekent.

30 Voorbeden en Lofgebeden

31 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel, ) heilig is uw naam ) Laat uw koninkrijk spoedig komen. )2x Laat uw wil worden gedaan ) In de hemel, ) zo ook hier op aard' ) Want van U is het koninkrijk, ) de kracht en de heerlijkheid, )2x tot in eeuwigheid )

32 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Want van U is het koninkrijk, ) de kracht en de heerlijkheid, )2x tot in eeuwigheid ) Amen. Amen.

33 Lezing Zegengebed

34 Lied 456:1-3 1 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. 2 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

35 Lied 456:1-3 3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

36 Deurcollecte De blauwe schaal in de hal als collecteschaal geeft u de mogelijkheid om vanuit betrokkenheid samen de kosten van het gemeenteproject delen. Ook uw liefdesgave is nodig om het project financieel te dragen. Door bij ontwerpen in de rechter bovenhoek een vinkje te plaatsen bij achtergrondafbeeldingen verbergen wordt deze dia goed weergegeven


Download ppt "Lied 328:1-3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven."

Verwante presentaties


Ads door Google