De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

3 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

4 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

5 Psalm 123:1 NB Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog. Zoals een knecht let op zijns heren wenken of hij zijn gunst wil schenken, zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen rust op de hand der vrouwe, zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij ons weer genadig zij.

6 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

7 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

8 Opzegversje Bidden is spreken, spreken met God, Die jou niet overlaat aan je lot. Bidden is zeggen, zeggen aan Hem, hoe erg verdrietig of vrolijk je bent. Ook ik mag vragen telkens maar weer: Mag ik uw kind zijn? Zorg voor mij, Heer

9 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

10 Elb 466 Onze Vader, die in de Hemelen zijt, Uwe naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome, U wil geschiede Op aarde zoals in de hemel Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan andere vergeven En leid ons niet in verzoeking Maar verlos ons van de boze Want van U is het koninkrijk En de kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.

11 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

12 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

13 Elke morgen als ik wakker wordt
Elke morgen als ik wakker wordt  praat ik zachtjes met de Heer.  Al mijn zorgen hoe de dag ook wordt  leg ik bij Hem neer.  En Hij draagt mij, Hij draagt mij  Hij vult mij met kracht.  Ja, Hij draagt mij tot diep in de nacht. 

14 Elke morgen als ik wakker wordt
Elke avond als ik slapen ga  praat ik zachtjes met de Heer.  En dan weet ik dat U bij mij bent,  dus leg ik mij neer.  En U draagt mij, U draagt mij  U vult mij met kracht.  Ja, U draagt mij tot diep in de nacht.

15 U weet wat ik denk U weet wat ik denk U weet wat ik voel U weet wat ik zeg U weet wat ik bedoel Er is niets voor U verborgen U kent mij door en door Zie in mijn hart en leidt mij In het rechte spoor

16 U weet wat ik denk U helpt als ik val U troost als ik huil U droogt al mijn tranen Wanneer ik bij u schuil Er is niets voor U verborgen U kent mij door en door Zie in mijn hart en leidt mij In het rechte spoor.

17 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

18 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

19 Psalm 105:22 Zij werden daag’lijks begenadigd,
met manna, hemels brood, verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord, rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht aan ‘t geen Hij aan zijn knecht, aan Abraham, had toegezegd.

20 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

21 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

22 Werk voor het eten dat nooit bederft!
Prediking Werk voor het eten dat nooit bederft! Schriftlezing: Johannes 6: Tekst: Johannes 6:27a >>> Opwekking 41:1, 2, 3

23

24

25

26 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

27 Opwekking 40:1, 2, 3 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

28 Opwekking 40:1, 2, 3 Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien, klopt, en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

29 Opwekking 40:1, 2, 3 Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

30 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

31 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerk
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

32 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

33 Diep, diep, diep Diep, diep, diep als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht, wijd, wijd, wijd als het water blauw is Jezus liefde voor jou en mij 't is net zo diep, diep, diep als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht, wijd, wijd, wijd als het water blauw is Jezus liefde voor jou!

34 Hoor de vogels zingen Hoor, de vogels zingen weer.
Wat doe jij? Wat doe jij? Samen danken zij de heer. Wat doe jij? dank de heer voor elke dag, Die je van hem leven mag. Vogels doen dat telkens weer,

35 Hoor de vogels zingen Vogels maken zich niet druk,
- Wat doe jij, wat doe jij? - Zingen zomaar van geluk: Wat doe jij? dank de heer voor elke dag, Die je van hem leven mag. Vogels doen dat telkens weer,

36 Hoor de vogels zingen Vogels leven vrij en blij,
- Wat doe jij, wat doe jij? - God de Vader danken zij Wat doe jij? dank de heer voor elke dag, Die je van hem leven mag. Vogels doen dat telkens weer,

37 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

38 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

39 Lied 488:3, 4 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld, o Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld.

40 Lied 488:3, 4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood. Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood.

41 Liturgie Woensdag 12 maart
Mededelingen Ps. 123:1 NB Stil gebed Votum en groet Opzegversje ELB 466 Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Johannes 6:22-35 Ps. 105:22 Tekstlezing: Joh. 6:27a Prediking Opwekking 40:1, 2, 3 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Lied 488:3, 4 Zegen

42 Aanvangstijd avonddienst
19.30 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 16 maart a.s. 10.00 uur Ds. J.G. Schenau 17.00 uur Ds. A. Hakvoort


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google