De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanavond: Gods leiding in je leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanavond: Gods leiding in je leven"— Transcript van de presentatie:

1 Vanavond: Gods leiding in je leven
Welkom! Vanavond: Gods leiding in je leven TOV! 22 november 2013

2 Bidden

3 Geweldige adviezen Doe wat je goed lijkt
Trek je eigen plan en vertrouw er dan ook op Houd er rekening mee dat de wereld corrupt is. Dat je daar soms een beetje aan mee moet doen is logisch! Let op mensen die slagen, zij weten blijkbaar wat de juiste weg is. Probeer zoveel mogelijk te pakken te krijgen in dit leven! Vertrouw op jezelf, je kunt het! Gewoon aan de slag gaan, ook al weet je niet zeker of het lukt Zoek je geluk in een goede baan, maak zoveel en zo snel mogelijk carriere Rust niet voordat je je doelen bereikt hebt, laat niets je tegenhouden! Als je wilt krijgen wat je hartje begeert, dan zul je hier zelf voor moeten knokken.

4 Psalm 37 : 1 - 7 1 Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. 3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. 4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

5 Psalm 37 : 1 - 7 5 Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. 6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. 7 Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.

6 Bijbelse adviezen 3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. 4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. 5 Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. 6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.

7 Maar hoe spreekt God dan tot mij?
Door Zijn Woord. Door mensen om je heen. Door specifieke teksten uit de Bijbel. Gods stem in je hart.

8 Tips: Het is niet brutaal of onbeschoft om God om een teken of een antwoord te vragen! Schrijf eens op wat je aan Hem vraagt.

9 Dit is hoe God naar je kijkt!

10 Zingen: ‘zoekt eerst het koninkrijk van God.’
Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt u bovendien, hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. dat door de Heer gesproken word, hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult hem zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x

11 Zingen: Psalm 25: 2 en 6 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJv'rig mij Uw wet betrachten; Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 'k Blijf U al den dag verwachten.

12 Wie heeft lust den HEER te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed
Wie heeft lust den HEER te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn leidsman wezen; Leren, hoe hij wand'len moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal 't gezegend aard'rijk erven. 


Download ppt "Vanavond: Gods leiding in je leven"

Verwante presentaties


Ads door Google