De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP TOV!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP TOV!."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP TOV!

2 ons thema voor vanavond..
BIDDEN

3 Gebed

4

5 Lezen Lucas 11 : 5  En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, 6  want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; 7  en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8  Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft.

6 9. En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt
9  En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10  Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11  Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

7 stel je het eens voor.. Wat zou jij doen? God helpt altijd!

8 Hoe bidt je? Wat bidt je? Verwacht je, als je heb gebeden, dat God
jouw gebed verhoord?

9 Wat zijn onze belangrijkste redenen om te bidden?
IK heb een probleem IK wil iets hebben IK bid omdat dat gewoon hoort

10 Maar… Wat is Gods bedoeling met het gebed?
Het versterkt onze relatie met God Vertrouwen in God krijgen

11 Enkele tips: Tijd nemen voor het gebed Trek je terug
Maak je hoofd leeg Zie het niet als praten tegen God, maar praten met God

12 gebedspuntendoos

13 Zingen Psalm 25 : 3 Denk aan ‘t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit: Milde handen, vriend’lijk ogen Zijn bij U van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet Van mijn onbedachte jaren! Heer, die al mijn ontrouw ziet, Wil mij in uw goedheid sparen.

14 OTH 180 Zoekt eerst het koninkrijk van God
Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt u bovendien,hallelu haleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x

15 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. dat door de Heer gesproken word,halleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult hem zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan haleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x

16 Heer, ik kom tot U hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu,
OTH 183 Heer, ik kom tot U Heer, ik kom tot U hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

17 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U

18 waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel
OTH 51 Ik hef mijn ogen Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan. (2x)

19 Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij uw leven weer.

20 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mij hulp vandaan?

21 mededelingen Kom je een x niet op TOV!?? Geef dit even door aan: JAN!!
/ of aan de bar op TOV! Heb je nog niet 20,- betaald, doe dit zsm! Bij: CORINE!! / of aan de bar!

22 Volgende week: VAKANTIE!!

23 fijne avond..!!


Download ppt "WELKOM OP TOV!."

Verwante presentaties


Ads door Google