De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanavond hebben we als thema: INTERNET

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanavond hebben we als thema: INTERNET"— Transcript van de presentatie:

1 Vanavond hebben we als thema: INTERNET
Welkom op Vanavond hebben we als thema: INTERNET

2 LATEN WE EERST SAMEN BIDDEN

3 Wat willen we vanavond in deze inleiding doen:
1 Nadenken over wat we allemaal met internet kunnen 2 Kijken of er in de bijbel iets te vinden over internet gebruik 3 Samen zingen en in dat zingen ook gelijk bidden tot God.

4 Een aantal vragen: Hoe lang internet jij per dag?
Wat bekijk of doe jij zoal op internet?

5 Transitional Page

6 Transitional Page

7 NOEMEN JULLIE EENS SITES

8 DEZE TWEE KENNEN JULLIE ALS HET GOED IS

9 DIT KAN ER MET ZE GEBEUREN

10 OF DIT

11 OF NOG GEKKER

12 OF JE KOMT JEZELF TEGEN IN NEW YORK

13 Ok! Wat zegt de bijbel ons?
We lezen samen: 1 Thessalonicenzen 5 : 21 t/m 24 21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads. 23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. 24 Hij, die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.

14 WAT KUNNEN WE HIERUIT LEREN:
Instructies van Paulus Gedragsregels voor internet gebruik Goed en kwaad op het interent Afronding

15 Doe de enquete internetgebruik op de
HUISWERK: Doe de enquete internetgebruik op de website en kijk wat voor internetter jij bent.

16 We zingen samen psalm 141 : 4 + 10
Vers 4: Neig nooit mijn hart tot kwade zaken, Om tot godd’loosheid mij te spoen Met mannen, die verkeerdheid doen; Laat mij hun lekkernij niet smaken!

17 We zingen samen psalm 141 : 4 + 10
Vers 10: Bewaar mij voor ‘t geweld der strikken, Die tot mijn val mij zijn gelegd, Door hen, die wars van ‘t heilig recht, Het boze doen all’ogenblikken.

18 We zingen ook nog oth 51 “Ik hef mijn ogen”
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn onstaan.

19 Ik heb U nodig, God, wat U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij Uw leven weer.


Download ppt "Vanavond hebben we als thema: INTERNET"

Verwante presentaties


Ads door Google