De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMA GENIET MAAR DRINK MET MATE

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMA GENIET MAAR DRINK MET MATE"— Transcript van de presentatie:

1 THEMA GENIET MAAR DRINK MET MATE
TOV CAFE TOV VRIJDAG 28 NOVEMBER 2008 THEMA GENIET MAAR DRINK MET MATE

2 Bidden

3 Wat zegt de bijbel er eigenlijk over
DRANK GEBRUIK Hoe gaan we hier mee om Hoe ver mogen we gaan Wat zegt de bijbel er eigenlijk over

4 We lezen hier over in Johannes 2 : 1-12 De bruiloft te Kana En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar. En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat. En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom. En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard.

5 Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. Daarna ging Hij af naar Kapernaum, Hij, en Zijn moeder, en Zijn broeders, en Zijn discipelen; en zij bleven aldaar niet vele dagen.

6 Spreuken 20 : 1 DE WIJN IS EEN SPOTTER, DE STERKE DRANK IS WOELACHTIG; AL WIE DAARIN DWAALT, ZAL NIET WIJS ZIJN.

7 - Je voelt je wat zweverig - Nuchter voor God - Genieten mag
WAT KWAMEN WE ZOAL TEGEN TOEN WE ONS AAN HET VOORBEREIDEN WAREN OP DEZE AVOND - Wijn in de bijbel - Je voelt je wat zweverig - Nuchter voor God - Genieten mag - Teveel drinken is niet ok

8 Spreuken 31 : 6 GEEF STERKE DRANK MAAR AAN IEMAND, DIE IN DE PUT ZIT, WIJN AAN IEMAND DIE ERG VERDRIETIG IS.

9 WAT KWAMEN WE NOG MEER TEGEN?
- Tegenovergestelde - Verandering van gedrag - Bijbel is niet negatief

10 Om over na te denken Efeze 5 : 18
Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest.

11 Zingen OTH 250 Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Breng dank dan de Eeuwige, breng dank aan de Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme ik rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Breng dank.

12 OTH 289 Vader God, ik vraag me af
Vader God, ik vraag af, hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vader-hart al zolang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huis gezin en ik zal nooit meer eenzaam zijn, want, Vader, U bent altijd bij mij. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Zolang ik leef.

13 ‘k Stel mijn vertrouwen (3x)
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.


Download ppt "THEMA GENIET MAAR DRINK MET MATE"

Verwante presentaties


Ads door Google