De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus en de wet van Mozes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus en de wet van Mozes."— Transcript van de presentatie:

1 Jezus en de wet van Mozes

2 zoon van David, zoon van Abraham »
« Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham » Matteüs 1 :1

3 « Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen »
Matteüs 5:17

4 De overspelige vrouw Johannes 7:53 – 8:11

5 7:53 Daarop ging iedereen naar huis
7:53 Daarop ging iedereen naar huis. 8:1 1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ Johannes 7:53 – 8:11

6 Wat zijn jouw eerste reacties bij het lezen van dit verhaal?
Zou jij (of je kerk) kunnen reageren zoals de schriftgeleerden en farizeeën? Gebeurt het wel eens dat je iemand zou willen ‘stenigen’ (hiervoor zijn niet altijd echte stenen nodig…) ? Samen overleggen…

7 « Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen.
Wat vindt u daarvan ? » Matteüs 5:17

8 Waar het fout loopt 1. Hypocrisie
2. Het eigen ik wordt niet in vraag gesteld  3. Gedeeltijke lezing en toepassing van de wet  4. Ont-persoonlijking van de ander 5. Het belangrijkste wordt vergeten   Waar het fout loopt

9 Denk je dat die houdingen vandaag nog te vinden zijn
Denk je dat die houdingen vandaag nog te vinden zijn ? In het leven van elke dag ? In de kerk ? Kun je voorbeelden geven die je hebt meegemaakt (zonder namen te noemen) ? Hypocrisie - wettische trouw die ware vroomheid maskeert… Het eigen ik niet in vraag stellen Gedeeltelijke lezing en toepassing van de wet Ont-persoonlijking van de ander De essentie over het hoofd zien Hoe analyseer jij de houding van Jezus ? Samen overleggen

10 De mens centraal “…ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Vrouw,…” (v. 10).

11 Bemoedigen zonder te beschuldigen
« Ik veroordeel u ook niet; ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer »   vers 11

12 Heb je al situaties meegemaakt waar de gods-dienst / strenge toepassing van de wet er oorzaak van is dat de mens uit het oog verloren wordt ? Hoe verklaar je dit ? Hoe beleef je het in je kerk ? Hoe kun je dit vermijden ? « God heeft geen andere handen dan de onze ». Hoe belangrijk is het om Gods reikende hand naar anderen te zijn ? Welke vorm kan dit aannemen in de praktijk ? Bemoedigen zonder schuld op te dringen… Ben je ooit al betrokken geweest bij beschuldigende gesprekken ? Wat is de uitwerking hiervan op de betrokkenen ? Hoe moeten we hierop reageren ? Samen overleggen

13 maar ook: discipel zijn
Onderrichten… maar ook: discipel zijn « Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen» vers 7

14 Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart,
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.  Matteüs 7:12 Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.” Matteüs 22 :35-40

15 « Laat wie van u zonder zonde is de eerste steen werpen
« Laat wie van u zonder zonde is de eerste steen werpen. » Is dit een belangrijk principe ? Betekent dit dat je nooit mag oordelen ? Nooit veroordelen ? Is er een verschil tussen ‘een persoonlijke opinie / overtuiging’ hebben en iemand (ver)oordelen die niet denkt of leeft naar jouw overtuiging ? Wat is volgens jou de essentiële rol van de wet / Torah ? Jezus’ eerste reactie op de aanklachten en op de valstrik is stilte… Vind je dat een goede reactie ? Een voorbeeld om te onthouden en uit te proberen ? Welke reacties kan een dergelijke stilte oproepen ? Ben je het er mee eens dat stilte soms veel welsprekender is dan een scherp antwoord ? Samen overleggen…

16 de religieuze tradities
Christus en de religieuze tradities


Download ppt "Jezus en de wet van Mozes."

Verwante presentaties


Ads door Google