De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRESS Bijbels omgaan met stress ? Wat is stress ? Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe of psychische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRESS Bijbels omgaan met stress ? Wat is stress ? Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe of psychische."— Transcript van de presentatie:

1

2 STRESS

3 Bijbels omgaan met stress ?

4 Wat is stress ? Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe of psychische prikkels.

5 - Chronisch in tijdnood zijn. - Met teveel dingen tegelijk moeten bezig zijn. - Vertraging of onderbreking - Geluidshinder

6 Soorten stress Positieve stress Negatieve stress

7 Mogelijke gevolgen van stress Hoofdpijn. Moeilijk in slaap raken of veel wakker worden. Spierpijnen. Hartkloppingen. Drukkend gevoel op de borst. Zich altijd moe en lusteloos voelen. Maag- en darmstoornissen. Snel geïrriteerd zijn. Snel huilen.

8 Verstrooid zijn. Snel vergeten. Concentratiemoeilijkheden. Piekeren. Meer of minder eten. Niet kunnen ontspannen. Geen energie meer hebben. Steeds willen rusten Zich gespannen en onrustig voelen. Vlug emotioneel reageren. Zelden lachen of glimlachen. Sombere en pessimistische gedachten hebben.

9 Stress in de Bijbel ?

10 Exodus 20: 9-11 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

11 David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht Psalm 62: 2, 9

12 Daniel 6 : 11 Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.

13 Martha en Maria Lucas 10:41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

14

15 Bijbels omgaan met stress ? Rust Besef dat je niet verzocht wordt boven wat je aankunt. Maar wat met mijn zorgen? Liefde onze motivatie waarmee wij in het leven staan.

16 Liefde onze motivatie! Mat. 22:34-40 Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

17


Download ppt "STRESS Bijbels omgaan met stress ? Wat is stress ? Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe of psychische."

Verwante presentaties


Ads door Google