De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mattheus 12: Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mattheus 12: Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij."— Transcript van de presentatie:

1

2 Mattheus 12: 38-40 Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn.

3 Mattheus 12: 38-40 Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn.

4 VOORWOORD NBG BIJ JONA Het bijbelboek van de profeet Jona, genoemd naar de hoofdpersoon, bevat geen profetieën, maar een verhaal over genoemde profeet. De prediking van dit verhaal heeft duidelijk een wereldwijd karakter: de liefde van God gaat niet alleen uit naar Israel, maar ook naar de andere volkeren.

5 Jona Blijkt een hele grote profetie te zijn
Jona staat soms voor de Here Jezus Christus Jona kan ook staan voor het volk Israel

6 Jona in het kort Egypte Middellandse Zee Saoedi-Arabië Irak Qatar
Turkije Iran Kaspische Zee Syrië Ninevé Jerusalem

7 DE 7 VRAGEN Waarom ging Jona niet naar Nineve?
Wat is de betekenis van het overboord gooien? Hoe zit dat met die drie dagen in die vis? Wat betekent: ten tweeden male? Wat betekent: de hele stad komt tot inkeer? Wat betekent de naam Jona Wat zegt dit alles ons?

8 Jona 1 : 1 en 2 Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht.

9 ISRAËL EN NINEVÉ Assyrië Ninevé Tarsis Juda Jerusalem

10 Vers 3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren, en hij ging naar Jafo en vond een schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep.

11 Heenwijzingen naar Jezus
Weg van het aangezicht van de Here Hij betaalde voor de reis Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Jezus heeft de prijs betaald

12 VERS 7 En zij zeiden tot elkander: komt laat ons het lot werpen,…….Zij wierpen het lot en het viel op Jona

13 Heenwijzingen naar Jezus
Weg van het aangezicht van de Here Hij betaalde voor de reis Zij wierpen het lot Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Jezus heeft de prijs betaald Zij wierpen het lot bij het kruis

14 Vers 14 Toen riepen zij tot de Here en zeiden; Ach, Here, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons, want Gij, Here hebt gedaan gelijk U behaagde.

15 Heenwijzingen naar Jezus
Weg van het aangezicht van de Here Hij betaalde voor de reis Zij wierpen het lot Onschuldig bloed Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Jezus heeft de prijs betaald Zij wierpen het lot bij het kruis Jezus ging onschuldig aan het kruis

16 vers 15 vers 17 Daarna namen zij Jona en wierpen hem in de zee.
En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.

17 Heenwijzingen naar Jezus
Weg van het aangezicht van de Here Hij betaalde voor de reis Zij wierpen het lot Onschuldig bloed Jona overboord gegooid Jona drie dagen in de vis Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Jezus heeft de prijs betaald Zij wierpen het lot bij het kruis Jezus ging onschuldig aan het kruis Jezus gedood aan het kruis Jezus drie dagen dood

18 EXODUS 32 Toen keerde Mozes tot de Here terug en zeide; Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. Maar nu, vergeef hun toch hun zonde en zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt.

19 De drie dagen Jezus zegt; dit is een profetie.

20 Wat gebeurt er op die derde dag?
Jona 2 : 10 En de Here sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. Genesis 1 : 9 En God zeide, dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome. (11) En dat de aarde jong groen voortbrenge.

21 Heenwijzingen naar Jezus
Weg van het aangezicht van de Here Hij betaalde voor de reis Zij wierpen het lot Onschuldig bloed Jona overboord gegooid Jona drie dagen in de vis Jona weer op het land Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Jezus heeft de prijs betaald Zij wierpen het lot bij het kruis Jezus ging onschuldig aan het kruis Jezus gedood aan het kruis Jezus drie dagen dood Jezus opgestaan

22 Jona 3 : 1 Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot Jona: maak u op en ga naar nineve ---en breng haar de prediking die IK tot u spreken zal!

23 JONA GAAT!! Jona gaat in de stad, op de derde dag
Hij vertelt de woorden die God hem gaf te spreken De hele stad komt tot inkeer

24 De naam Jona. Duif Wilde duif HEBREEUWS; Jona (h) Wilde vrouwtjes duif

25 De naam Titus Wilde duif Wilde mannetjes duif

26 Jonah en Titus Wilde vrouwtjes duif Verwijst naar de bruid
Het volk Israël Wilde mannetjes duif Verwijst naar het Lichaam van Christus De gelovige in Christus

27 Wat zegt dit nu ons? Zekerheid en vertrouwen in ons leven.

28

29 Onze (duif) Titus De gezonde leer
“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen”

30


Download ppt "Mattheus 12: Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij."

Verwante presentaties


Ads door Google