De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemming God eren ….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemming God eren …."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemming God eren …

2 Bijbel, beeld 1 1 Joh.2: 12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. 13 Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. 14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.

3

4

5 Bijbel, beeld 1 kinderkens,
de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil gij kent de Vader jongelingen gij hebt de boze overwonnen gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen vaders want gij kent Hem, die van den beginne is gij kent Hem, die van den beginne is

6 Bijbel, beeld 2 Rode zee – de eerste doop Uit de slavernij bevrijd
Van de dood naar het leven… Woestijn – God kennen Alleen met de Heer de eerste vijanden verslaan Jordaan – tweede doop De Heilige Geest in jou … en nu jij in de Heilige Geest

7 Bijbel, beeld 1&2 Rode zee – de doop
de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil gij kent de Vader Woestijn – God kennen gij hebt de boze overwonnen gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u Jordaan – tweede doop want gij kent Hem, die van den beginne is

8

9

10 bijzonder bij beeld 2 Adam
Jozua 3:16 het water, dat van boven afkwam, bleef staan; het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam, … terwijl het water dat afvloeide naar de zee der Vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Afscheid van Adam Daar zit t conflict, wie is nu leidend Gal. 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

11 bijzonder bij beeld 2 Gilgal. 2e x besneden (Joz.5:1-9)
Hoe geheel anders zijn? (Deut.10:16 & Jer.4:4) Zie, van de HERE, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is … Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.

12 Jericho Jozua 5:13-15 …terwijl Jozua bij Jericho was stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst van het heer des HEREN. Nu ben ik gekomen. Jozua 6:1-5 …Intussen had Jericho de poort gesloten; het was volkomen gesloten voor de Israëlieten; niemand kon daar uit of in gaan. En de HERE sprak tot Jozua: Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken …

13 Ai Jozua 7:4-5 … zij sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht. 5 Want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer zesendertig man; zij vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. Jozua 7:10-11 Toen zei de HERE tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd… Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt.

14 In je bestemming Doel van de reis. Je aan God leren toevertrouwen
Zodat Hij je in je bestemming kan brengen De waterscheiding In die bestemming is HIJ (de Heilige Geest) leidend Daarvoor is dat hele proces zo nodig

15 Vragen Waar sta jij nu: Hoe zit het met Adam?
Ben je bij Gilgal geweest? Geef jij jezelf over aan de leiding van de Heilige Geest?


Download ppt "Bestemming God eren …."

Verwante presentaties


Ads door Google