De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weten en... beseffen Weten en beseffen zijn twee verschillende dingen. Weten dat de bergen in de Alpen hoog zijn is wat anders dan dit ook te beleven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weten en... beseffen Weten en beseffen zijn twee verschillende dingen. Weten dat de bergen in de Alpen hoog zijn is wat anders dan dit ook te beleven."— Transcript van de presentatie:

1 weten en... beseffen Weten en beseffen zijn twee verschillende dingen. Weten dat de bergen in de Alpen hoog zijn is wat anders dan dit ook te beleven.

2 bevindelijke prediking
Calvinistische achtergrond. Bevindelijk-gerefomeerden. Bevinding is belangrijk. Weten is niet genoeg. Een mens moet besef krijgen een zondaar te zijn. Zich pijnlijk bewust worden van de hopeloosheid van de situatie. bevindelijke prediking besef van eigen zondigheid

3 Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis
wordt o.a. vertaald met: ten volle kennen grondig kennen erkennen inzien begrijpen bemerken herkennen etc.

4 Kolosse 1

5 6 Immers, in de gehele wereld draagt het (=het Evangelie) vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen… Kolosse 1 Een gelovige is iemand die besef heeft gekregen van de genade van God in waarheid. De genade die reddend is verschenen aan alle mensen! Deze boodschap is geen slagroom op de pudding… het IS de pudding!

6 (…) 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen… Kolosse 1 Vragen voor voorspoed en welvaart???

7 9 …dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden…
(…) 9 …dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden… Kolosse 1 Geloof begint met besef. Vervolgens is het de bedoeling van dit besef vervuld te worden. … God onze Redder, 4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. 1Timotheüs 2

8 9 … in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen … Kolosse 1 Vervuld van besef van Gods wil geeft wijsheid en geestijk inzicht en maakt onze wandel waardig en draagt er zorg voor dat we in alle goed werk vrucht dragen.

9 10 … en op te wassen in de rechte kennis van God.
Kolosse 1 Groeien in besef = besef krijgen van steeds meer van Gods rijkdommen.

10 11 Zó wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid…
Kolosse 1 Dit besef van God geeft elke kracht die nodig is, zo ongelimiteerd als de macht van Gods heerlijkheid is.

11 11 … tot alle volharding en geduld met blijdschap…
Kolosse 1 Concreet: we houden vol (tegen alle weerstand in), we oefenen geduld en wachten op Gods tijd. Niet met verbeten gezichten, zuchtend en steunend maar met blijdschap! Dit is niet van een mens – dit komt van God en niemand anders!

12 12 de Vader dankende, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
Kolosse 1 Daarom danken we we God die dit aan ons doet en ons gereed maakt.

13 Efeze 1

14 15 Daarom houd ook ik (…) 16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden…
Efeze 1

15 niet ‘DE Geest’*, maar: geest
17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring… Efeze 1 niet ‘DE Geest’*, maar: geest Een geest van wijsheid en openbaring, d.w.z. in besef van Hem… * Efeze 113

16 17 … om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen [uws] harten…
Efeze 1 Besef van Hem verlicht de ogen van ons hart: het geeft licht en uitzicht en doet de ogen stralen.

17 Psalm 19 9 De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen. (…) 11 Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raat.

18 > Israël gebukt onder een vloek van veroordeling > Oude Verbond
1Samuël 14 24 Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is de man, die spijs eet vóór de avond (…) Jonathan leefde niet onder het juk waar het volk van Israël onder gebukt ging. > Israël gebukt onder een vloek van veroordeling > Oude Verbond

19 honing > zoete Woord van God
1Samuël 14 25 En het gehele volk kwam bij een bos en er was honig op het veld. 26 Toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honig, maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed. Jonathan leefde niet onder het juk waar het volk van Israël onder gebukt ging. honing > zoete Woord van God

20 Jonathan > staat in de vrijheid
1Samuël 14 27 Jonatan echter had niet gehoord, dat zijn vader het volk had doen zweren. Jonathan leefde niet onder het juk waar het volk van Israël onder gebukt ging. Jonathan > staat in de vrijheid

21 de staf > embleem van opstanding!
1Samuël 14 Hij strekte de staf die hij in de hand had, uit… De staf spreekt van opstanding. Jonathan leefde in vrijheid en ging zijn weg met de staf. “Al ga ik door een dal van schaduwen des doods, Uw stok en Uw staf vertroosten mij…”. de staf > embleem van opstanding!

22 de honing verlicht de ogen!
1Samuël 14 27 … en doopte de punt in de honigraat; daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder (lett. verlicht). M.b.v. de staf (de opstanding waarop hij leunde) neemt Jonathan het zoete Woord van God tot zich en dat doet hem stralen! Het volk leefde onder de wet en de vloek maar Jonathan met zijn staf consumeerde het heerlijke Woord van God. Niet het woord van veroordeling maar van rechtvaardiging en genade! Dat doet een mens stralen! de honing verlicht de ogen!

23 18 … verlichte ogen [uws] harten,
zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is… Efeze 1 Deze verlichte ogen doen ons beseffen wat voor een hoop we hebben, hoe rijk we zijn en hoe overweldigend groot zijn kracht is… Met de hemel in het verschiet hebben we dan al een hemel hier op aarde!


Download ppt "Weten en... beseffen Weten en beseffen zijn twee verschillende dingen. Weten dat de bergen in de Alpen hoog zijn is wat anders dan dit ook te beleven."

Verwante presentaties


Ads door Google