De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leven in de kracht van de Heilige Geest

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leven in de kracht van de Heilige Geest"— Transcript van de presentatie:

1 Leven in de kracht van de Heilige Geest
Pinksteren: Leven in de kracht van de Heilige Geest

2 2 Kor 3:6 “Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.” Pinksteren Hand 2:1-6 Gods Geest vestigt zich permanent op aarde Pinksteren in Joodse traditie: wekenfeest, later feest van verkrijging van de Wet. Voorlezen van Ruth. Bij verkrijging van de wet komen man om (Ex 33:28) Bij uitstorting van de Geest komen mensen tot leven (Hand 2:41) 2 Cor 3:6 de letter doodt, de Geest maakt levend

3 De Heilige Geest is… Een kracht (Hand 1:8)
“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” Een Persoon (Joh 16:7) “… als ik weg ben, zal ik hem (de Heilige Geest) jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is…”

4 De Heilige Geest geeft…
Vrucht (Gal 5:22) “De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Gaven (1 Kor 12:8 ev) “Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis…” Vergelijk ‘karakter en competenties’

5 1 Kor 2:14 – 3:2 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. [...] Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. […] Leven met de Geest – Christus aanvaarden als de HEER in je leven Toch vaak zwakte, ontevredenheid over relatie met God – uiteindelijk nog steeds op jezelf gericht

6 Leven in de kracht van de Geest
Focus op Jezus De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. (Joh 16) De liefde van God kennen Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. (Ef 3:16-17) Overvloedig leven “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde hij op de Geest … (Joh 7:37) En waar het hart vol van is loopt de mond van over: allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. (Hand 4:31)

7 Leven in de kracht van de Geest
Leven in volledige vrijheid Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. (Rom 8:1-2) Gericht op anderen Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (Gal 5:16) In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. (1 Kor 12:7) Met autoriteit en kracht …door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest. (Rom 15:19) De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. (Hand 5)

8 Kortom… Zijn zoals Jezus Doen zoals Jezus
“De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Doen zoals Jezus “Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.”

9 En nu… hoe? Geloof! Oefen! Verwacht! Leren verstaan van Gods stem
Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen (Joh 7:39) Oefen! Leren verstaan van Gods stem Gaven van de Geest Verwacht! Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed (Hand 1) Hand 4: 23-31: tegenslag – gebed – nieuwe vervulling Reken af met blokkades

10 En nu… Heb jij de leiding van je leven al aan Jezus gegeven?
Zijn er nog blokkades die je in de weg zitten? Wil je echt graag door de Heilige Geest geleid gaan worden?


Download ppt "Leven in de kracht van de Heilige Geest"

Verwante presentaties


Ads door Google