De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cyclamen. Cyclamen Stilstand is achteruitgang! Groei is Leven!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cyclamen. Cyclamen Stilstand is achteruitgang! Groei is Leven!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Cyclamen

3 Stilstand is achteruitgang!
Groei is Leven!

4

5

6 Cyclamen

7 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier
Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

8 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

9 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. (Johannes 15:1-8, 16)

10 Lessen uit 'De wijnstok en de ranken'
Onze bestemming: vrucht dragen

11 Liefde Blijdschap Geduld Vrede Vriendelijkheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Zelfbeheersing

12 Cyclamen

13 Cyclamen Liefde Blijdschap Geduld Vrede Vriendelijkheid Goedheid
Geloof Zachtmoedigheid Zelfbeheersing

14 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
(Johannes 15:8)

15 Lessen uit 'De wijnstok en de ranken'
Onze bestemming: vrucht dragen De verheerlijking van God de Vader: Doordat wij de vrucht van de Heilige Geest dragen Doordat wij Jezus volgen op de weg naar Golgotha

16 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:21-24)

17 Ik ben de ware Wijnstok …
… wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:1, 5)

18 Bijbel Paulus in Thessalonica: Joden jaloers en in opstand tegen Paulus. > Berea. “En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. (Hand. 17:11). Wees als de gelovigen te Berea!

19 Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.
Psalm 119:97 Bijbel Paulus in Thessalonica: Joden jaloers en in opstand tegen Paulus. > Berea. “En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. (Hand. 17:11). Wees als de gelovigen te Berea!

20

21 De brandstof voor ons geestelijk leven
Gebed De brandstof voor ons geestelijk leven

22 Gemeenschap met gelovigen

23 De wijngaardenier vertrouwen

24 De wijngaardenier vertrouwen
Cyclamen De wijngaardenier vertrouwen als hij komt snoeien

25 Elke rank … die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.
(Johannes 15:2)

26

27

28

29 De wijngaardenier vertrouwen


Download ppt "Cyclamen. Cyclamen Stilstand is achteruitgang! Groei is Leven!"

Verwante presentaties


Ads door Google