De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Berea’s 40 doelgerichte dagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Berea’s 40 doelgerichte dagen"— Transcript van de presentatie:

1 Berea’s 40 doelgerichte dagen
40 dagen van toewijding Berea’s 40 doelgerichte dagen 1e week – Waarom zijn we hier op aarde? 2e week – Doel 1: Aanbidding 3e week – Doel 2: Gemeenschap 4e week – Doel 3: Discipelschap 5e week – Doel 4: Bediening 6e week – Doel 5: Evangelisatie 7e week – Wat hebben we geleerd? Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

2 Discipelschap DVD SCHATJES

3 Discipelschap – Uitleg
40 dagen van toewijding Discipelschap – Uitleg Het volgen van… Leerling Student Volgeling Waarvan, van wie of waarvoor? Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

4 Discipelschap – Waarom?
Preek – Zacheus Boek – Volg jij Mij (Compassion) TV – Schatjes Het is mijn leven… Maar ook (jo)uw leven… Waarom? - DAAROM!

5 Discipelschap – Jezus volgen
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen Jezus volgen?? Jezus volgen? Jezus volgen?! Jezus volgen! Jezus volgen!! Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

6 Discipelschap – Jezus volgen??
God kan wat doen Jij/U kunt wat doen

7 Discipelschap – Jezus volgen??
God kan wat doen Door de Bijbel 2. Door de Heilige Geest 3. Door de Omstandigheden

8 Discipelschap – Jezus volgen??
Door de Bijbel 2 Tim. 3:16-17 (NBV) 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

9 Discipelschap – Jezus volgen??
Door de Bijbel Luisteren Lezen Onderzoeken Mediteren Doen

10 Discipelschap – Jezus volgen??
2. Door de Heilige Geest Romeinen 8:11 (NBV) 11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

11 Discipelschap – Jezus volgen??
2. Door de Heilige Geest 2 Cor. 3:18 (NBV) 18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

12 Discipelschap – Jezus volgen??
3. Door de Omstandigheden Romeinen 8:28-29 (NBG) 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;

13 Discipelschap – Jezus volgen??
3. Door de Omstandigheden Voor ons bestwil, betekent niet altijd het beste. Alleen de moeilijke dingen schaven ons.

14 Discipelschap – Jezus volgen?
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen? Je kan beter in je bed liggen en naar de kerk verlangen, dan in de kerk zitten en naar je bed verlangen. In het werk voor de Heer, vergeet de Heer van het werk niet! Meelopers of navolgers? Goedkope genade of kostbare genade? Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

15 Discipelschap – Jezus volgen?
Kost me dat? Veel, totale overgave Je kunt niet wonen in het paradijs van genade en tegelijkertijd nog plezier vinden in het pretpark van de zonde!

16 Discipelschap – Jezus volgen?!
Lucas 14:25-27 (NBV) 25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.

17 Discipelschap – Jezus volgen?!
Lucas 14:33 (NBG) 33 Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Beseft u wat dat inhoudt?! Besef jij je wat dat inhoudt?!

18 Discipelschap – Jezus volgen!
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen! U/jij kunt wat doen Kies waar u/jij aan denkt Afhankelijk van Gods Geest Reageren op Omstandigheden Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

19 Discipelschap – Jezus volgen!
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen! Kies waar u/jij aan denkt Spreuken 4:23 (NBV) 23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Psalm 119:9-11 (NBG) 9 Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. 10 Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. 11 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

20 Discipelschap – Jezus volgen!
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen! Kies waar jij aan denkt Gedachten leiden tot bepaald gevoel. Gevoelens leiden tot bepaald gedrag. Gedrag kan alleen veranderen door: ANDERE GEDACHTEN! GEBED Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

21 Discipelschap – Jezus volgen!
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen! Afhankelijk van Gods Geest Joh. 15:4-5 (NBV) 4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

22 Discipelschap – Jezus volgen!
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen! Afhankelijk van Gods Geest Waar heeft Christus toegang toe?! Waarvoor bidt u/jij?! Henoch wandelde met God! GEBED Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

23 Discipelschap – Jezus volgen!
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen! Reageren op Omstandigheden Jacobus 1:2-4 (NBV) 2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

24 Discipelschap – Jezus volgen!
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen! Reageren op Omstandigheden Christen worden neemt 1 moment Christen worden neemt ook 1 leven Je kunt niet kiezen wat je overkomt, maar wel hoe je overkomt! GEBED Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

25 Discipelschap – Jezus volgen!!
40 dagen van toewijding Discipelschap – Jezus volgen!! Volg jij Mij… ?? – Nog niets wijzer ? – Ik heb nog vragen ! – Ja, ik geloof in Hem !! – Ja, ik ga Hem zeker navolgen… Evangelische Gemeente Berea - Heemgaard

26 Week 4 - Vers om te onthouden ...
Filipenzen 2:5 (HB) Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Jezus Christus ... God roept ons tot de navolging… GEBED


Download ppt "Berea’s 40 doelgerichte dagen"

Verwante presentaties


Ads door Google