De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evangelische Kerk Sint-Niklaas - 16 maart Cécil Van Maelsaeke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evangelische Kerk Sint-Niklaas - 16 maart Cécil Van Maelsaeke"— Transcript van de presentatie:

1 Evangelische Kerk Sint-Niklaas - 16 maart 2014 - Cécil Van Maelsaeke
Paasboodschap

2 Jezus stond op uit de dood, uit het graf.
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Waarom is dat paasgebeuren zo belangrijk voor u ?

3 maakt mijn leven anders !
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP Pasen betekent: Jezus leeft en... maakt mijn leven anders !

4 maakt mijn leven anders !
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP Pasen betekent: Jezus leeft en... maakt mijn leven anders ! Heel bijzonder De kernboodschap van de Bijbel Bepalend voor mijn geloof en leven

5 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder “Paulus, een dienstknecht van christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften - aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer - door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen” Romeinen 1:1-5

6 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder “Ik en de Vader zijn één. De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt” Johannes 10:23-33

7 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder

8 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder

9 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder

10 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder

11 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder De opstanding Heel bijzonder: God wekt Jezus op, maar tegelijk staat Hij zelf op.

12 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder “Ik zal deze tempel, mijn lichaam, weer opbouwen” “Ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen”

13 1. Pasen is heel bijzonder
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 1. Pasen is heel bijzonder “Ik zal deze tempel, mijn lichaam, weer opbouwen” Hij leeft, Jezus leeft ! “Ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen”

14 2. Pasen is de kernboodschap van de Bijbel
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 2. Pasen is de kernboodschap van de Bijbel Pasen is ook de kernboodschap van het evangelie Romeinen 1:1-5 “door... zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn” Handelingen 1 “mee getuige worden van... zijn opstanding” Handelingen 4:33 “getuigenis van... de opstanding van de Heer” Handelingen 17:18 “het evangelie van Jezus en van... de opstanding.” In 1Korintiërs 15:14 schrijft Paulus: “als Christus niet is opgewekt dan is onze prediking zonder inhoud, en dan is ook uw geloof zonder inhoud”

15 3. Pasen is bepalend voor geloof & leven
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 3. Pasen is bepalend voor geloof & leven We hebben een levende, machtige Jezus, die bij ons is

16 3. Pasen is bepalend voor geloof & leven
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 3. Pasen is bepalend voor geloof & leven We hebben een levende, machtige Jezus, die bij ons is Troost, bemoediging, kracht om vol te houden Bidden voor mens en wereld Vervullen met liefde Wandelen met ons, om te dienen zoals Hij.

17 3. Pasen is bepalend voor geloof & leven
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP 3. Pasen is bepalend voor geloof & leven We hebben een levende, machtige Jezus, die bij ons is “En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt” Johannes 17:20-23

18 maakt mijn leven anders !
Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP Pasen betekent: Jezus leeft en... maakt mijn leven anders ! Een gezegende Paaszondag


Download ppt "Evangelische Kerk Sint-Niklaas - 16 maart Cécil Van Maelsaeke"

Verwante presentaties


Ads door Google