De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussen Pasen en Pinksteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussen Pasen en Pinksteren."— Transcript van de presentatie:

1 Tussen Pasen en Pinksteren.
Geloof, Hoop en liefde.

2 Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort,en de bergen en heuv’len juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem 3X. En wij gaan vrolijk voort.

3 Tussen Pasen en Pinksteren.
Geloof, Hoop en liefde.

4 Jezus ontmoet Thomas en brengt Geloof terug
Jezus ontmoet Thomas en brengt Geloof terug. Johannes 20:26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’

5 Jezus komt naar de Emmausgangers en brengt de hoop terug.
Lucas 24: 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Vers 21: Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Vers 27 en : Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ .

6 Jezus ontmoet Peterus en brengt hem zijn liefde
Joh 21: 15 Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. 1 Petrus 2:24-25: ‘Christus heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.’


Download ppt "Tussen Pasen en Pinksteren."

Verwante presentaties


Ads door Google