De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oog in oog op de Berg Autoriteit, kracht en heerlijkheid …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oog in oog op de Berg Autoriteit, kracht en heerlijkheid …"— Transcript van de presentatie:

1 Oog in oog op de Berg Autoriteit, kracht en heerlijkheid …

2 Math. 16:28 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.

3 Marcus 9:1 En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk Gods gekomen is met kracht.

4 Iets nieuws … ? • Jezus was er al … • Zijn koninklijke waardigheid was er al … Joh.1:14 … wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en van waarheid. • Zijn koninkrijk was ook als zichtbaar in kracht … Lucas 7:22 … Ga en boodschap Johannes wat gij gezien en gehoord hebt: Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen het evangelie …

5 Math. 17: 1-13 … Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken … Terwijl hij (Petrus) nog sprak overschaduwde hen een lichtende wolk, en een stem uit de wolk zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

6 Eerste openbaring? • Mozes – De man met de staf • De staf was de autoriteit van Mozes • Met de staf deed Hij de wonderen die God opdroeg – De brenger van de wet – Koninkrijk van God met autoriteit

7 En zij baarde een zoon, die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf… (Openb.12:5) … Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf … (Openb.19:15)

8 Eerste openbaring? • Elia (mantel) – De man met de mantel • De mantel was Elia’s kracht (‘zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij vallen’ - 2 Kon.2:9) • Met de mantel deed Hij de wonderen die God opdroeg – De brenger van oordeel (de profeten) – Koninkrijk Gods met kacht (mantel)

9

10 Jezus = koninkrijk Gods in heerlijkheid

11 Marcus 9:2-13

12 • Heerlijkheid • Lucas 9:31 - Dezen (Mozes & Elia), in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn (Jezus) uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen. – Die uitgang vervult de wet en temt de profeten; brengt je aan andere kant van Golgotha; bij de troon – Bestemming daardoor niet autoriteit en niet kracht maar Jezus’ glorie / heerlijkheid.

13 • Heerlijkheid • Lucas 9:31 - Dezen (Mozes & Elia), in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn (Jezus) uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen. – Die uitgang vervult de wet en temt de profeten; brengt je aan andere kant van Golgotha; bij de troon – Bestemming daardoor niet autoriteit en niet kracht maar Jezus’ glorie / heerlijkheid.

14 Filmfragment kan geopend worden via de website.


Download ppt "Oog in oog op de Berg Autoriteit, kracht en heerlijkheid …"

Verwante presentaties


Ads door Google