De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genezing: een gevoelig onderwerp met radicale uitersten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genezing: een gevoelig onderwerp met radicale uitersten:"— Transcript van de presentatie:

1 Genezing: een gevoelig onderwerp met radicale uitersten: - Deïsme; claimen van genezing.

2 Roeping discipelen Matt 4:17
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer, ‘zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Roeping discipelen Matt 4: (VGL 9:35) Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 1

3 Tijdlijn De komende eeuw Koninkrijk van God De tegenwoordige wereld
2

4 3 Koninkrijk van God De tegenwoordige wereld
De komst van Messias: bevrijding Gods volk Heilstijd & genezingen oordeel over ongelovigen Na uitleg van dit plaatje het gedeelde over de twijfel van Johannes de Doper lezen (Matt.11:2-6) Het koninkrijk is niet alleen toekomstig, het is nabijgekomen, dat wil zeggen in tekenen en wonderen Realiteit geworden. Het Koninkrijk wordt nog niet geraliseerd bij de komst van de Messias vanwege de diepere bevrijding; de bevrijding v/d zonde het evangelie moet heel de wereld over tussenmuur Toch is het niet zodat er niets van die beloofde bevrijding plaats vind 11:5 3

5 -----------------------------------------------------------M.a.w.
Matt 11 2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3 met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ M.a.w. Waar blijft dat Koninkrijk van God nu? 4

6 Het Koninkrijk is echt (nabij) gekomen
Matt 11 4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5 blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer | horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekend- gemaakt. MAW Het Koninkrijk is echt (nabij) gekomen 5

7 die aan mij geen aanstoot neemt. MAW
Matt 11 6. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. MAW Johannes erger je nog niet als het koninkrijk van God nog niet volledig gekomen is 6

8 7 Koninkrijk van God De tegenwoordige wereld
De komst van Messias: bevrijding Gods volk oordeel over ongelovigen Na uitleg van dit plaatje het gedeelde over de twijfel van Johannes de Doper lezen (Matt.11:2-6) Het koninkrijk is niet alleen toekomstig, het is nabijgekomen, dat wil zeggen in tekenen en wonderen Realiteit geworden. Het Koninkrijk wordt nog niet geraliseerd bij de komst van de Messias vanwege de diepere bevrijding; de bevrijding v/d zonde het evangelie moet heel de wereld over tussenmuur Toch is het niet zodat er niets van die beloofde bevrijding plaats vind 11:5 7

9 8 Koninkrijk van God De tegenwoordige wereld
komst Messias: verkondiging evangelie tekenen en wonderen als eerst aanzet van het koninkrijk Maar geen totale bevrijding Gods volk & oordeel over ongelovigen Nabij gekomen gerealiseerd Na uitleg van dit plaatje het gedeelde over de twijfel van Johannes de Doper lezen (Matt.11:2-6) Het koninkrijk is niet alleen toekomstig, het is nabijgekomen, dat wil zeggen in tekenen en wonderen Realiteit geworden. Het Koninkrijk wordt nog niet geraliseerd bij de komst van de Messias vanwege de diepere bevrijding; de bevrijding v/d zonde het evangelie moet heel de wereld over tussenmuur Toch is het niet zodat er niets van die beloofde bevrijding plaats vind 11:5 8

10 9 Nabij gekomen gerealiseerd Koninkrijk van God
HEDEN laatst der De tegenwoordige wereld dagen KOMST MESSIAS WEDERKOMST KERST/KRUIS Heden als het laatst der dagen, zie Hebr 1:2 en I Petr 1:20 eind der tijden 9

11 10 Koninkrijk van God De tegenwoordige wereld Leven i/d adempauze
tussen GLORIA&FATALISME 10

12 11 Koninkrijk van God De tegenwoordige wereld Leven i/d adempauze
tussen GLORIA & FATALISME BEVRIJDING V/D ZONDE DE REST 11

13 die aan mij geen aanstoot neemt. MAW
Matt 11 6. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. MAW Johannes erger je nog niet als het koninkrijk van God nog niet volledig gekomen is 12

14 Genezing in Matt. 13

15 Roeping discipelen Matt 4:17
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer, ‘zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Roeping discipelen Matt 4: (VGL 9:35) Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 14

16 Jezus eigen werk A. 4: Samenvatting van Jezus’ werk: Verkondiging + Genezing; B. 4:24-25 Jezus geneest; C. H Jezus leert; B. H Jezus geneest; 9: Samenvatting van Jezus’ werk: Verkondiging + Genezing. Jezus traint zijn leerlingen 15

17 Het werk van de discipelen
10:1 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich 10:7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. 16

18 Het werk van de gelovigen
Marc. 16 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 1


Download ppt "Genezing: een gevoelig onderwerp met radicale uitersten:"

Verwante presentaties


Ads door Google