De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gods leiding in ons leven en De Heilige Geest CSR Delft 6 september 2011 Drs. G.C. Vreugdenhil 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gods leiding in ons leven en De Heilige Geest CSR Delft 6 september 2011 Drs. G.C. Vreugdenhil 1."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gods leiding in ons leven en De Heilige Geest CSR Delft 6 september 2011 Drs. G.C. Vreugdenhil 1

3 Uitgangspunt 2 De Heilige Geest is Gods belofte voor wie gelooft in de Heere Jezus.

4 Van Inwerking naar Inwoning 3 1. De Heilige Geest stelt je voor aan de Heere Jezus – via Bijbel, Kerk, Gelovigen etc. 2. Je leert Jezus kennen en krijgt Hem lief – Geloven is Ja zeggen tegen liefde, vergeving en vriendschap van Jezus. 3. Je ontvangt de Heilige Geest als geschenk van God (Hand. 2:38; Ef. 1:13).

5 Inwerking → Inwoning 4 Geloven in Jezus Op weg naar Jezus Jezus is Koning Heilige Geest Ik op troon

6 Inwoning 5 Als we tot geloof komen in Jezus, komt de Heilige Geest in ons hart / leven wonen. De Heilige Geest heeft nu een landingsplek – uitvalsbasis (onze menselijke geest)

7 Wat doet de Heilige Geest? 6 1. Hij versterkt onze relatie met God. 2. Hij werkt aan ons karakter. 3.Hij schenkt ons gaven om God en onze naaste te dienen.

8 Onderscheid van Paulus (1 Korinthe 2:14-15): Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens… geestelijk – ongeestelijk pneumatikos – psuchikos 7

9 geest: is de landingsplek van de Heilige Geest (Rom. 8:16) psyche (ziel): het verstand, wil en gevoel lichaam: ons lichaam met z’n 5 zintuigen (reuk, smaak, zicht, tast en gehoor) 8

10 Mensvisie 9 ik Ziel / Psyche geest lichaam 1 Tes. 5:23: En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.

11 10 ik Psyche (ziel) geest lichaam Relatie met God Gebed Relatie met anderen Contact met wereld

12 11 ik Ziel / Psyche geest lichaam Hoe werkt de Heilige Geest? Menselijke geest: landingsplek - uitvalsbasis Verstand Wil Gevoel Vijf zintuigen: Reuk Smaak Zicht Tast Gehoor

13 12 ik psyche (ziel) geest lichaam De Heilige Geest werkt via onze geest Vernieuwing van ons leven Handelen Gehoorzamen Verstand: verlicht Wil: omgebogen Gevoel: gericht

14 13 Probleem: Verstand – Wil – Gevoel bepalen zelf wat goed is Autonoom Los van God ik psyche (vlees) geest lichaam

15 14 ik 2. psyche (ziel) 1. geest 3. lichaam God spreekt of geeft opdracht In het Spoor van de Geest Handelen Gehoorzamen Verstand Wil Gevoel accepteren wat God zegt en hebben dienende funktie

16 De Heilige Geest werkt aan relatie, karakter en geeft gaven. De Heilige Geest doet dit door ons verstand, wil en gevoel te vernieuwen. 15 De Heilige Geest is met ons bezig om ons op Jezus te laten lijken.

17 Gods leiding door de Heilige Geest is beloofd Psalm 32:8-9 ‘Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij moet gaan; Ik raad u; Mijn oog is op u. Wees niet als een paard...’ Joh. 16:13 ‘De Geest van de waarheid, zal u de weg wijzen in heel de waarheid’ Rom. 8:14 ‘zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God’ 16

18 Gods leiding in de praktijk 1. 1.Gebed 2. 2.Obstakels opruimen 3. 3.Bijbel 4. 4.Omstandigheden 5. 5.Verstandige adviezen 17

19 18 Gods leiding altijd gericht op Zijn plan

20 Gods leiding in ons leven door de Heilige Geest 19


Download ppt "Gods leiding in ons leven en De Heilige Geest CSR Delft 6 september 2011 Drs. G.C. Vreugdenhil 1."

Verwante presentaties


Ads door Google