De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IN DE KERK M/V. GEVOELIG ONDERWERP Wat staat er voor je op het spel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "IN DE KERK M/V. GEVOELIG ONDERWERP Wat staat er voor je op het spel?"— Transcript van de presentatie:

1 IN DE KERK M/V

2 GEVOELIG ONDERWERP Wat staat er voor je op het spel?

3 Startpunt & Route

4 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer… Ef. 5:22 Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen … Rom. 13:1 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. 1 Petr. 5:5 GEZAG = ?

5 Gezag zoals onze God dat bedoelt: Niet ‘de baas spelen’ 1 Petrus 5 over de oudsten: -Niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding -Niet heerszuchtig -Verantwoordelijk voor Gods kudde -Geef het goede voorbeeld Romeinen 13 over de overheid: -Ze staat in dienst van God -Ze is er voor uw welzijn

6 Gezag zoals onze God dat bedoelt: Prachtig geschenk. Kijk naar de Here Jezus. Hij is HOOFD: -Hij heeft als onze Heer alles over ons te zeggen -Hij kwam OM TE DIENEN

7 Gezag zoals onze God dat bedoelt: Kijk naar de Here Jezus: Hij is ons HOOFD -Liefde -Met zijn leven ons vrijgekocht -Geborgenheid -Verzorging -Verlangen naar eenheid -Hem gehoorzamen = leven

8 Gezag zoals onze God dat bedoelt: OOK IN HET HUWELIJK? Weerstanden: - misbruik van macht - vernederend voor de vrouw - past niet meer bij deze tijd

9 Weerstanden:Efeziers 5: - machtsmisbruik<> heb uw vrouw lief - vernederend <> zoals Christus de kerk - iets van vroeger<> man is het hoofd

10 ZELFVERLOOCHENING Van wie wordt het meest gevraagd? Vrouw: ‘accepteer je man als teamleider’ Man: ‘heb naar het voorbeeld van Christus alles voor je vrouw over’

11 Tegenwerpingen: ‘Man en vrouw zijn gelijk’ Waarom niet alle taken m/v? Ook in de kerk! De vrouw kan veel slimmer zijn

12 Vanaf het begin verschillend: Fysieke verschillen > verschillende taken vgl. geaccepteerd verschil in de sport Vanaf het begin gelijkwaardig: Man en vrouw naar Gods beeld gemaakt Wederzijdse aanvulling Elkaar ruimte geven om gaven te ontplooien: gaven gebruiken!

13 Aan het begin krijgt de man 1 e verantwoordelijkheid: - als 1 e geschapen - vrouw = hulp voor de man (niet andersom) - man krijgt de opdracht - man krijgt initiatief in 2:24 - man moet als 1 e zich verantwoorden - vloek over de aarde om de mán - nieuwe Adam voor ons nodig - NT trekt lijnen door naar huwelijk en kerk

14 NT trekt lijnen door naar het huwelijk Ef. 5: Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer… Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk … Kol. 3: Vrouwen, erken het gezag van uw man … Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. 1 Petr. 3:..vrouwen.. erken het gezag van uw man.... mannen.. behandel uw vrouw met respect

15 NT trekt lijnen door naar de kerk 1 Tim. 2:11-15 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. Ze zal gered worden doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.

16 NT trekt lijnen door naar de kerk: conclusies 1 e : Gelijkwaardigheid: Man en vrouw zijn leden van Christus, die deel hebben aan zijn zalving (HC 12: profeet, priester en koning). Roeping om (meer dan nu?) gaven in te zetten! Vgl. het vele werk van vrouwen in het NT. 2 e : Onderscheid: Geloofsonderricht aan de hele gemeente en geestelijk leiding geven aan de hele gemeente zijn taken die mannen op zich horen te nemen.

17 Stellingen I.Vrouwen kunnen in de kerk veel meer voor hun rekening nemen. II.De relatie man-vrouw is verankerd in God zelf: zijn liefde, zijn vaderschap, zijn éénheid en zijn drie-éénheid.


Download ppt "IN DE KERK M/V. GEVOELIG ONDERWERP Wat staat er voor je op het spel?"

Verwante presentaties


Ads door Google