De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christengemeenschap De Goede Herder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christengemeenschap De Goede Herder"— Transcript van de presentatie:

1 Christengemeenschap De Goede Herder
Christengemeenschap De Goede Herder

2 Wie zijn wij ? De Evangelische gemeente Christengemeenschap DE GOEDE HERDER is ontstaan door het op 1 juni 2011 samengaan van De Christengemeenschap, opgericht in 1932 en de Evangelisatiekring De Goede Herder opgericht in 1987.

3 Het samengaan van deze gemeenten is geënt op het feit dat wij elkaar kunnen versterken.

4 Het doel van beide gemeenten is hetzelfde gebleven, namelijk: zoeken naar God en Hem tot recht laten komen in ons leven

5 Elke zondagochtend om 10.00 uur komen we samen.
we zingen en bidden en luisteren naar de verkondiging van Gods Woord.

6 Een enthousiaste groep musici begeleidt ons bij het zingen.
Voor de kinderen is er zowel een crèche als zondagschool tijdens de dienst.

7 Na de dienst is er koffie of thee en is er de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

8 Als men daar behoefte aan heeft zijn er doordeweeks kringen en Bijbelstudies.
In januari a.s. start er ook weer een Alphacursus.

9 Wat geloven wij? Wij geloven in één God, Schepper van hemel en aarde, die Geest is, Licht, Liefde en Waarheid. Die zich in de Bijbel openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

10  Onze gemeente is een plaats in deze wereld waar God aanwezig is en Hij ons wil leren de Bijbel te verstaan. Natuurlijk, wij zijn één van de vele gemeenten en kerken in Den Haag die proberen God op hun eigen wijze te dienen.

11 Wij verlangen in een liefdevolle omgeving naar eenheid door middel van het zoeken naar samenwerking met anderen en vinden elkaar altijd in de Here Jezus.

12 Als u meer van deze kerk wilt weten..
dan nodigen wij u van harte uit om een dienst bij te wonen op een zondagochtend om uur hier in de Meidoornstraat 9.

13 Joh. 3:16 (een vers uit de bijbel)
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.


Download ppt "Christengemeenschap De Goede Herder"

Verwante presentaties


Ads door Google