De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dit sprak Jezus Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3) Meent niet,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dit sprak Jezus Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3) Meent niet,"— Transcript van de presentatie:

1 Dit sprak Jezus Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3) Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden (Mat.5:17)

2 Eeuwig leven ≈ de wet Wat is het verband ?

3

4 Doel van de wet : VRIJHEID
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Exodus 20:1

5 Waarschuwingsborden

6 Hoe vrij blijven ? wil onze plaats innemen !!
Niet de waarschuwingen aanpassen => dan wordt ellende groter ! Besef: Jezus Christus wil onze plaats innemen !!

7 Doel van de wet: vrijheid, besef van wat ons bindt
Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. (Rom.7:7 NBV)

8 Hoe vrij blijven ….het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.(1Joh.1:7) Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh.1:9)

9 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Gal.5:1 NBV)

10 Hoe vrij komen Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ Gal.3:13

11 Eeuwig leven en de wet

12 Jezus Christus onze Redder
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. (Col.2:15)

13 De Here God geeft rust Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, Hebr.4:9-11

14 het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; (Hebr.4:12)

15 God is Geest (Joh. 4:24) Jezus het beeld van God (Col.1:15)


Download ppt "Dit sprak Jezus Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3) Meent niet,"

Verwante presentaties


Ads door Google