De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 12-15 Denken en Dienen. En de God van de volharding en van de vertroosting – Israël! Deuteronomium 8:2-5; 29:5 moge u geven hetzelfde gezind.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 12-15 Denken en Dienen. En de God van de volharding en van de vertroosting – Israël! Deuteronomium 8:2-5; 29:5 moge u geven hetzelfde gezind."— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 12-15 Denken en Dienen

2 En de God van de volharding en van de vertroosting – Israël! Deuteronomium 8:2-5; 29:5 moge u geven hetzelfde gezind te zijn onder elkaar in overeenstemming met Christus Jezus 15:5

3 En de God van de volharding en van de vertroosting moge jullie geven hetzelfde gezind te zijn onder elkaar in overeenstemming met Christus Jezus 15:5

4 …hetzelfde gezind te zijn….

5 gezindheid van Christus Jezus lijden ootmoedigheid heerlijkheid

6 opdat jullie eensgezind, i met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.

7 Maar ik roep jullie ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat jullie allen eensgezind zijn in jullie spreken …. Want mij is over jullie bekendgemaakt, … dat er ruzies onder jullie zijn. ruzie : werk van het vlees (Gal.5:20)

8 Samen zingen – één mond en spreek tot jullie zelf in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing en loof in jullie hart voor de Heer

9 …verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt….. Nehemia 8:1,2

10 Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Adonai. Wees niet bedroefd, want de vreugde van Jahweh, dát is uw kracht. Nehemia 8:13

11 Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote (gadol) vreugde (simcha) te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Nehemia 8:13

12 zouden verheerlijken…. de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heerlijkheid kabod - doxa

13 zouden verheerlijken…. de God en Vader van onze Heer Jezus Christus

14 Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus (Joh. 1:42). Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth (Joh.1:46). Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël (Joh.1:50).

15 niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is (Joh.3:14).

16 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden (Joh.3:17). Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat (Joh.3:34) De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven (Joh.3:35).


Download ppt "Romeinen 12-15 Denken en Dienen. En de God van de volharding en van de vertroosting – Israël! Deuteronomium 8:2-5; 29:5 moge u geven hetzelfde gezind."

Verwante presentaties


Ads door Google