De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Denken en dienen Romeinen 12-15

Verwante presentaties


Presentatie over: "Denken en dienen Romeinen 12-15"— Transcript van de presentatie:

1 Denken en dienen Romeinen 12-15

2 Romeinen 14:19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.

3 14:19 dus… = dus, laten wij dan najagen
Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in gerechtigheid en vrede en vreugde in de heilige geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welgevallig voor God en in achting bij de mensen (16-18)

4 gerechtigheid vrede vreugde

5 wie Christus in deze dingen slaaft, is welgevallig voor God

6 in wat je doet in wat je zegt in wat je zwijgt
Najagen … wat de vrede maakt in wat je doet in wat je zegt in wat je zwijgt

7 Spreekt, indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade zou geven aan wie horen.. Efeziërs 4:29

8 Wie waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend,
maar een valse getuige bedrog Spreuken 12:17

9 najagen…. de opbouw van elkaar

10 Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht,
maar de tong van de wijzen betekent genezing Spreuken 12:18

11 Spreuken 25:11

12 Najagen….wat tot de vrede en de opbouw is
liefde 1 Cor.14:1 het goede 1 Thess.5:15 gerechtigheid…1 Tim.6:11;

13 maar een krenkend woord wekt toorn op Spreuken 15:1
 Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op Spreuken 15:1

14 Breek niet om wat u eet het werk van God af Romeinen 14:20

15 Alle dingen zijn wel rein, maar kwaad voor de mens die door (met) aanstoot eet
Filippenzen 1:10

16 De eer en verheerlijking van God….
in alles ! 1 Cor.10:31,32

17 Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder : aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.

18 Gods liefde

19 Gods liefde centraal in het evangelie in ons leven in Gods plan


Download ppt "Denken en dienen Romeinen 12-15"

Verwante presentaties


Ads door Google