De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Israël in de wildernis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Israël in de wildernis."— Transcript van de presentatie:

1 Israël in de wildernis

2 Mara en Elim

3 de gemeenschap : groep met gemeenschappelijk getuigenis
1.En heel de gemeenschap van de zonen van Israël reisde van de woestijn Sin naar hun reizen, op bevel van Jahweh, en zij sloegen hun kamp op in Rafidim en er was geen water voor het volk om te drinken. de gemeenschap : groep met gemeenschappelijk getuigenis

4 de woestijn Sin woestijn = midbar Sin = doorn

5 op bevel van Jahweh… bevel: blazen – mond (P)

6 sloegen hun kamp op… genade vinden binnen de ‘muren’ van de tenten plaats van de familie: vrijheid, ontferming, genade

7 in Rafidim: - vlak worden, uitspreiden, vlakte, slap worden, ver- zwakken
- genezen, herstel

8 en er was geen water voor het volk om te drinken

9 on-enig-heid (meriba) op de proef stellen (massa)
2. En het volk kreeg onenigheid met Mozes en zei: geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken!  Mozes zei tegen hen: Waarom hebt u onenigheid met mij? Waarom stellen jullie Jahweh op de proef? on-enig-heid (meriba) op de proef stellen (massa)

10 Mara en Elim; bitter water  zoet
(Exodus 15) Manna – brood uit de hemel (Exodus 16) Geen water (Exodus 17) geloof - vertrouwen op Jahweh

11 …en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. …. 1 Corinthiërs 10:3

12 3. Het volk dorstte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en zei: Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn zonen en mijn vee te laten omkomen van dorst?

13 maakt mijn vreugde compleet,  doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben,  één van ziel,  op één ding gezind Filippenzen 2:2

14 4. En riep Mozes tot Jahweh: Wat moet ik met dit volk doen
4. En riep Mozes tot Jahweh: Wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen.

15 Steniging: Mozes – bijna : type vd Heer een van de slaven
Stefanus Paulus de Heer zelf (2 keer bijna)

16 superieur aan jezelf achten….
….en niets doen uit tweedracht of uit eigendunk (ijdele eer), maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten…. Filippenzen 2:3

17 Staf: beeld v opstandingskracht
5. Jahweh zei tegen Mozes: Trek vóór het volk uit, en neem van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand en ga op weg.

18 6. Zie, Ik zal daar vóór u op de rots in Horeb staan
6. Zie, Ik zal daar vóór u op de rots in Horeb staan. (Horeb = woest, droog)

19 6. Dan slaat u op de rots, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor het aangezicht van de oudsten van Israël.

20 Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die volgde; en die rots was de Christus…. 1 Corinthiërs 10:3,4

21 7. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba,
vanwege de onenigheid van de Israëlieten en omdat zij Jahweh op de proef gesteld hadden door te zeggen: Is Jahweh in ons midden of niet?


Download ppt "Israël in de wildernis."

Verwante presentaties


Ads door Google