De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozua Hoofdstuk 9 Lopen en gedragen worden Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozua Hoofdstuk 9 Lopen en gedragen worden Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4."— Transcript van de presentatie:

1 Jozua Hoofdstuk 9 Lopen en gedragen worden Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4

2 Wat wil ik u onderwijzen  In de eerste plaats de geestelijke les voor u persoonlijk.  In de tweede plaats wil ik u de typologie laten zien die er in dit hoofdstuk verborgen ligt.  In de derde plaats wat dit verhaal zegt over de eindtijd.  Jericho = een beeld van het ingaan van Gods volk in het beloofde land.  Ai = een beeld van het eindoordeel van de volken.

3 God spreekt  Eerst krijgt Jozua de bemoediging. Vrees niet !  Het waren dezelfde woorden die ook Mozes mocht horen  Deut. 1:2 Ziet, de HEERE, uw God, heeft dat land gegeven voor uw aangezicht; trekt op, bezit het erfelijk, zoals de HEERE, de God uwer vaderen, tot u gesproken heeft; vreest niet, en ontzet u niet.

4 en beloofd  trek op naar Ai; zie, Ik heb de koning van Ai, en zijn volk, en zijn stad, en zijn land in uw hand gegeven.  Je mag het land in bezit nemen, alleen op Gods bevel.  Niet op je eigen houtje aan de slag gaan.  God geeft als beloning de buit.  In Jericho was alles voor Hem.

5 Niets is vanzelfsprekend HHet hele volk wordt bij de strijd betrokken. EEr wordt nauwkeurig aanwijzing gegeven. JJozua maakte de fout dat hij als vanzelfsprekend aannam dat ze de overwinning op Ai zouden behalen. DDe Heer wil ons de zegen geven, maar Hij wil wel daarom gebeden zijn

6 God in alle dingen kennen  Dat is heel praktisch. Je mag God kennen:  Je studie.  Je carrière.  Je levenspartner.  Het huis dat je wil kopen.  Spreuken 3:6 Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

7 Een slimme strategie  Jericho wordt ingenomen door middel van een wonder.  Ai wordt ingenomen door overleg en strategie.  Geestelijke les: God gebruikt de ene keer een wonder om Zijn doel te bereiken, de andere keer het verstand.

8 Vergelijk 1  Voordat de strijd begint gaat Jozua door het dal.  Vers 13 b En Jozua ging in die nacht in het midden van het dal.  Voordat de strijd begint voor de grote Jozua. Gaat Hij ook door het dal van Kedron.  Joh 18:1 Jezus dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, waar Hij inging, en Zijn discipelen.

9 Vergelijk 2  Het lijkt een nederlaag te worden voor Jozua, maar God triomfeert over de vijanden de mannen van Ai.  Voor de grote Jozua (Jezus) leek de kruisdood ook een nederlaag te worden. Maar Hij heeft heerlijk over zijn vijanden de duivel en de demonen getriomfeerd.  Kol. 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

10 Geestelijke les  Soms moeten wij ook door diepe dalen heen.  En soms kan het ook in ons leven lijken op een nederlaag.  Maar God geeft de uitkomst en de overwinning.  Jozua dan, en gans Israël, werd geslagen voor hun aangezichten; en zij vluchtten door de weg der woestijn.

11 Wanneer behaal je de overwinning?  Wanneer je naar God wijst.  Vs. 18 Toen sprak de HEERE tot Jozua: Strek de spies uit, die in uw hand is, naar Ai, want Ik zal hen in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies, die in zijn hand was, naar de stad toe.  Vs. 23 Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had.

12 Geestelijk voorbeeld  Jozua moet gedacht hebben aan de strijd tegen Amelek in de woestijn.  Mozes moest met zijn staf, naar de hemel wijzen.  Hij werd geholpen door Aäron en Hur.

13 Voorbeeld eindstrijd  Ai staat in brand.Joz 8:20 zo zagen zij, en ziet, de rook van de stad ging op naar de hemel;  Babel zal branden in het eindoordeel. Openb. 19:1En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden  In Ai ontkomt niemand aan de straf Vs. 22zij sloegen hen, totdat geen overige onder hen overbleef, noch die ontkwam.  In het eindoordeel zal niemand ontkomen aan de toorn van God


Download ppt "Jozua Hoofdstuk 9 Lopen en gedragen worden Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4."

Verwante presentaties


Ads door Google