De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog,"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog,
Psalm 139 Vers 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

2 Zingen Vers 2 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord,
Psalm 139 Vers 2 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, of U hebt alles reeds gehoord. Omgeeft mij niet aan elke kant op heel mijn pad uw sterke hand? Mijn kennis is te klein bevonden, ik kan dit alles niet doorgronden.

3 Zingen Vers 3 Waar zou ik ooit uw Geest ontgaan?
Psalm 139 Vers 3 Waar zou ik ooit uw Geest ontgaan? Waar zou U mij niet gadeslaan? Steeg ik ten hemel, U bent daar, uw oog wordt mij terstond gewaar. Zou ik in 't rijk der doden dalen, zelfs daar zou U mij achterhalen.

4 Zingen Vers 4 Al vloog ik heen van uw gelaat
Psalm 139 Vers 4 Al vloog ik heen van uw gelaat op vleugels van de dageraad tot aan het uiterste der zee, uw hand ging zelfs daar met mij mee, uw rechterhand zou mij bereiken. Waar zou uw Geest ooit van mij wijken?

5 Zingen Vers 5 Indien ik bij mijzelf al zei:
Psalm 139 Vers 5 Indien ik bij mijzelf al zei: "De zwarte nacht bedekke mij," dan was het duister als een licht, dat mij omgeeft voor uw gezicht. Niets houdt de nacht voor U verborgen: U ziet hem lichtend als de morgen.

6 Zingen Vers 6 Ik loof het wonderbaar beleid
Psalm 139 Vers 6 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid. Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven

7 Zingen Vers 7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd
Psalm 139 Vers 7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Uw oog nam mijn gebeente waar, mijn aanvang was U openbaar. Zelfs had U reeds voor ik ging leven, mijn dagen in uw boek geschreven.

8 Zingen Vers 8 Hoe rijk zijn uw gedachten, Heer!
Psalm 139 Vers 8 Hoe rijk zijn uw gedachten, Heer! Het overweldigt mij steeds weer: nog meer dan zand in de woestijn, zó machtig moet hun aantal zijn. Wanneer ik, HERE, zal ontwaken, mag ik nog uw nabijheid smaken.

9 Zingen Vers 9 Wanneer, o God, wordt door uw macht
Psalm 139 Vers 9 Wanneer, o God, wordt door uw macht de goddeloze omgebracht? Ik duld in mijn omgeving niet wie U onteert en bloed vergiet. Doe over hen uw toorn ontwaken die, Heer, uw naam tot leugen maken.

10 Zingen Vers 10 Zou ik niet haten wie U haat,
Psalm 139 Vers 10 Zou ik niet haten wie U haat, verlaten wie uw weg verlaat? Met afschuw zien mijn ogen aan wie tegen U zijn opgestaan. Slechts vijandschap kan ik hun geven, volkomen haat, zolang zij leven.

11 Zingen Vers 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer.
Psalm 139 Vers 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.


Download ppt "Zingen Vers 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog,"

Verwante presentaties


Ads door Google