De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Muziek en zang Paul Wilbur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Muziek en zang Paul Wilbur."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Muziek en zang Paul Wilbur

2 1 Kor.3:.12-13, Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

3 Hoogl.2 : 12, De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt gehoord in ons land.

4 Psalm 50 : 2, Uit Sion, de volkomen schoonheid,
verschijnt God in lichtglans.

5 Spreuken 15 : 24, Het pad des levens gaat voor de verstandige opwaarts, opdat hij ontwijke het dodenrijk beneden.

6 Psalm 103 : 19, De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.

7 Jes.61 : 11, Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

8 Psalm 93 : 5, Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.

9 Beken van tranen vloeien uit mijn ogen,
Psalm 119 : 136, Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want uw wet wordt niet onderhouden.

10 Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
Psalm 31 : 25, Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.

11 Spreuken 19 : 23, Ontzag voor de HEER beschermt je leven, je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.

12 Jes.33 : 10, Nu zal ik opstaan, zegt de HEER,
nu zal ik mij trots verheffen, fier richt ik mij op.

13 1 Petr.1 : 24, De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.

14 Prediker 11 : 44, Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe.

15 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
Psalm 104 : 24, Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.

16 Hij redde mij van de val in de afgrond,
Job 33 : 28, Hij redde mij van de val in de afgrond, opdat ik zal leven en van het licht genieten.

17 Jes.40 : 8, Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.

18 1 Petr.5 : 4, Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.

19 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.
Psalm 139 : 5, Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.

20 Psalm 51 : 17, Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige.

21 Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.
Openb.2 : 10, Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

22 Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
Psalm 34 : 6, Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

23 Psalm 7 : 10, Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige, Gij, die hart en nieren toetst, rechtvaardige God. Vanwege het team Shalom


Download ppt "Presentatie Muziek en zang Paul Wilbur."

Verwante presentaties


Ads door Google