De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hij is de almachtige ! Voor uw dreigen, o God van Jakob,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hij is de almachtige ! Voor uw dreigen, o God van Jakob,"— Transcript van de presentatie:

1 Hij is de almachtige ! Voor uw dreigen, o God van Jakob,
Psalm 76 : 7, Voor uw dreigen, o God van Jakob, verzonken zo wagens als paarden in diepe slaap.

2 Psalm 8 : 5, wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

3 Psalm 116 : 7, Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de HERE u heeft welgedaan.

4 u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën,
Psalm 65 : 8, u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken.

5 Spreuken 3 : 3-4, Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.

6 Psalm 3 : 9, Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk.

7 Psalm 32 : 8, Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

8 Psalm 55 : 23, Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

9 Psalm 32 : 13-14, De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd: Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen.

10 Job 22 : 28, Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.

11 Jesaja 60 : 3, Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

12 Psalm 23 : 2-3, Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel.

13 Psalm 103 : 5, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

14 Psalm 16 : 8, Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.

15 Psalm 36 : 6-7, HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw, uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier.

16 Psalm 139 : 16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

17 Psalm 119 : 130, Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

18 Psalm 9 : 2-3, Ik zal U loven, HERE, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen,

19 Openb.20 : 12, En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

20 Op.20:13, En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

21 Openb.20 : 14, En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.

22 Openb.20 : 15, En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

23 Vanwege het team Shalom Sta op en wandel met God !


Download ppt "Hij is de almachtige ! Voor uw dreigen, o God van Jakob,"

Verwante presentaties


Ads door Google