De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 146 1. 1-ste boek 2-de boek 3-de boek 4-de boek 5-de boek Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 146 1. 1-ste boek 2-de boek 3-de boek 4-de boek 5-de boek Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 2."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 146 1

2 1-ste boek 2-de boek 3-de boek 4-de boek 5-de boek Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 2

3 3

4 Psalm 146Psalm 147Psalm 148Psalm 149Psalm 150 beginnen & eindigen met HALLELUJA! Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 4

5 1 Halleluja. Loof de HERE, mijn ziel. Psalm 146 5

6 2 Ik zal de HERE loven, mijn leven lang, mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben. Psalm 146 6

7 3 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, Psalm 146 lett. zoon van Adam/mens 7

8 3 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; Psalm 146 = redding > Jezus 8

9 4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, Psalm 146 9

10 4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Psalm 146 10

11 5 Welzalig hij, Psalm 146 Hebr. asher lett. gelukkig 11

12 Toen zeide Lea: Ik GELUKKIGE! Voorzeker zullen de jongedochters mij GELUKKIG prijzen; en zij gaf hem de naam ASER. Genesis 30:13 Toen zeide Lea: Ik GELUKKIGE! Voorzeker zullen de jongedochters mij GELUKKIG prijzen; en zij gaf hem de naam ASER. Genesis 30:13 12

13 5 Welzalig hij, die DE GOD VAN JAKOB tot zijn hulpe heeft, Psalm 146 Jakob verdiende niets Jakob had niets maar.... Jakob kreeg alles! 13

14 En zie, de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven. Genesis 28:13 En zie, de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven. Genesis 28:13 14

15 En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodemsezegend worden. Genesis 28:14 En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodemsezegend worden. Genesis 28:14 15

16 En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. Genesis 28:15 En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. Genesis 28:15 16

17 5 Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God, Psalm 146 17

18 6 die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, Psalm 146 18 weer een verwijzing naar Genesis

19 6 die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid; Psalm 146 19 le'olam > verbergen > tijd met een verborgen einde, onafzienbaar

20 7 die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De HERE maakt de gevangenen los, Psalm 146 20

21 8 de HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief; Psalm 146 21

22 9 de HERE behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. Psalm 146 22

23 10 De HERE is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Psalm 146 23

24 24 En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. Zacharia 14:9 En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. Zacharia 14:9


Download ppt "Psalm 146 1. 1-ste boek 2-de boek 3-de boek 4-de boek 5-de boek Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium 2."

Verwante presentaties


Ads door Google