De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema: VERTROUWEN Psalm 125: 1-2 Een bedevaartslied:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema: VERTROUWEN Psalm 125: 1-2 Een bedevaartslied:"— Transcript van de presentatie:

1 Thema: VERTROUWEN Psalm 125: 1-2 Een bedevaartslied:
Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de HERE rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.

2 Thema: VERTROUWEN Terughoudendheid Schade Pijn Verdriet Reserve
Afstand van genomen

3 De aanleiding… 1e trein: redding 2e trein: Heilige Geest.
N.a.v. 1: 1e trein: redding 2e trein: Heilige Geest. Genezing !! N.a.v. 2: Je geneest niet omdat je niet gelooft… N.a.v. 3: Jong leven vol tegenslagen en teleurstelling t.o.v. God. Ontmoetingen gaan altijd over VERTROUWEN… Ontwikkeling in de Evangelische wereld welke geheel gericht is op het ZICHTBARE. Telefoontje van een goede vriendin. Lezen van de roman Nieuwe Liefde (Bonnie Leon).

4 Thema: VERTROUWEN HOE ZIT HET MET MIJN VERTROUWEN OP JAWEH ???
Terughoudendheid Schade Pijn Verdriet Reserve Afstand van genomen HOE ZIT HET MET MIJN VERTROUWEN OP JAWEH ???

5 HOE ZIT HET MET MIJN VERTROUWEN OP JAWEH ???
Vertrouwen betekent: Blijven vertrouwen… Bouwen op de betrouwbaarheid… Een schuilplaats hebben… Een toevlucht vinden… Veiligheid vinden… Berusten in… HOE ZIT HET MET MIJN VERTROUWEN OP JAWEH ???

6 WAAROM IS DE HERE GOD BETROUWBAAR ??

7 DAAROM IS DE HERE GOD BETROUWBAAR…

8 WAAROM IS DE HERE GOD BETROUWBAAR ??
Omdat de Here God Zijn betrouwbaarheid bewezen heeft in Zijn Zoon de Here Jezus ! Begin Gen.3:15 Uitvoering Joh.19:30

9 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
ZEGEN Jer.17:7-8 Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

10 Pas op voor de valkuil… Het gaat niet primair om de belofte maar om de basis…: BASIS= VERTROUWEN

11 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
HULP Psalm 28:7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Pas op voor de valkuil ! BASIS=VERTROUWEN

12 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
OVERWINNING 1 Kron.5:20 want zij riepen in de strijd tot God en Hij liet Zich door hen verbidden, omdat zij op Hem hadden vertrouwd. Pas op voor de valkuil ! BASIS=VERTROUWEN

13 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
REDDING Psalm 22:5-6 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deed hen ontkomen;   tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Pas op voor de valkuil ! BASIS=VERTROUWEN

14 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
VERKWIKKING Spreuken 28:25 wie op de HERE vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Pas op voor de valkuil ! BASIS=VERTROUWEN

15 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
OVERWINNING OP VREES Psalm 56:4-5 Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen? Pas op voor de valkuil ! BASIS=VERTROUWEN

16 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
STANDVASTIGHEID Jes. 26:3 Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. Pas op voor de valkuil ! BASIS=VERTROUWEN

17 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
ONAANTASTBAARHEID Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. Pas op voor de valkuil ! BASIS=VERTROUWEN

18 GEVOLG VAN HET VERTROUWEN OP DE HERE GOD:
ONWANKELBAARHEID Psalm 125:1 Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Pas op voor de valkuil ! BASIS=VERTROUWEN

19 Jesaja 30:15 Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn…


Download ppt "Thema: VERTROUWEN Psalm 125: 1-2 Een bedevaartslied:"

Verwante presentaties


Ads door Google