De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezegend wie op God vertrouwt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezegend wie op God vertrouwt"— Transcript van de presentatie:

1 Gezegend wie op God vertrouwt

2 Jeremia 17: Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. 8 Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. 9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?

3 Job 1:1 In het land Us woonde een man die Job heette
Job 1:1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. (god)vrezend, eerbiedig, beangst, bang

4 Job 2: Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ 10 Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord.

5 Job 3:1 Daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte. Job 3:11 Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven, niet gestikt toen ik ter wereld kwam! Job 3:25 Wat ik vreesde, komt nu over me, wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen.

6 Job 34:7-9 Is er een tweede zoals Job, die zijn dorst met laster lest,die zich onder de onrechtplegers schaart en omgaat met wettelozen? Want hij heeft gezegd: “Het baat de mens niet om bevriend te zijn met God.” Jacobus 3:10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

7 Marcus 14:36 Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ Johannes 19:5 Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens, ‘zei Pilatus. Lukas 23:46 En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

8 Handelingen 10:36 God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Handelingen 10:38 Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.

9 Het Woord is betrouwbaar Psalm 119:160
Het Woord is betrouwbaar Psalm 119:160 Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.   Johannes 17:17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.   Johannes 8: En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

10 Romeinen 10: Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’   2Corintiërs 1:20 In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.

11 Lijk je op Job. Geen veroordeling
Lijk je op Job?   Geen veroordeling - het hart is arglistig Geen gejammer - uit dezelfde mond komt aanbidding Wat zegt Jezus? - onderzoek het woord

12 1 Johannes 4:18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.


Download ppt "Gezegend wie op God vertrouwt"

Verwante presentaties


Ads door Google