De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Gen

Verwante presentaties


Presentatie over: "En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Gen"— Transcript van de presentatie:

1 Ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem?

2 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Gen

3 van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.
Math.12 : 11.

4 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. Psalm 139 :

5 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Lucas 11 : 11.

6 Ik ga liggen, val in slaap en word wakker –
de HEER beschermt mij. Psalm 3 : 6.

7 Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Math.13 : 16.

8 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten, Psalm 139 : 2.

9 Mijn oog baadt in tranen, zonder ophouden, zonder verpozen,
Klaagl.3 : 49.

10 Hij Zeide : Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, Psalm 18 : 2.

11 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. Psalm 4 : 9.

12 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd.
Lucas 2 : 33.

13 Wend U tot mij en wees mij genadig,
want eenzaam ben ik en ellendig. Psalm 25 : 16.

14 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Math.28 : 20.

15 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;
Psalm 139 : 2.

16 Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd;
Pred.3 : 11.

17 want mijn ogen hebben uw heil gezien,
Lucas 2 : 30.

18 Red mij, God, het water staat aan mijn lippen, Psalm 69 : 2.

19 Maar Yeshua riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Lucas 18 : 16.

20 In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Psalm 4 : 9.

21 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen
Joh.5 : 28.

22 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten,
Psalm 139 : 2.

23 Wat genoten wij als wij samen waren bij het feestgedrang in Gods huis.
Psalm 55 : 15.

24 leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
Psalm 25 : 5.

25 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
Filip.4 : 5.

26 sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; Dan.10 : 5.

27 Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net.
Psalm 25 : 15.

28 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.
1 Kor.13 : 12. Vanwege het team Shalom


Download ppt "En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Gen"

Verwante presentaties


Ads door Google