De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proud to be a man Proud to be a woman Waarom zijn jongens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proud to be a man Proud to be a woman Waarom zijn jongens"— Transcript van de presentatie:

1 Proud to be a man Proud to be a woman Waarom zijn jongens
anders dan meiden? Proud to be a man Hoe heeft God de verschillen tussen jongens en meiden bedoeld?

2 Bidden

3 Boys over Girls 1 auto 2 snack 3 vrije tijd 4 met vrienden 5 contact
6 sport 7 drankje 8 schoolvak 9 computer 10 verliefd 11 boos

4 Girls over Boys 1 auto 2 snack 3 vrije tijd 4 met vrienden 5 contact
6 sport 7 drankje 8 schoolvak 9 computer 10 verliefd 11 boos

5 Zingen psalm 139;1 en 7 Niets is, o Oppermajesteit
Bedekt voor Uw alwetendheid Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan Gij weet mijn zitten en mijn staan Wat ik beraad of wil betrachten Gij kent van verre mijn gedachten Gij hebt mijn gans gestel doorgrond Zelfs voor mijn eerste levensstond Ik ben verbazend voortgebracht Op ‘t nagaan van Uw wond’re macht Sla ik verrukt het oog naar boven ‘k Zal U, mijn Schepper altoos loven

6 Jongens en meiden zijn anders
Wat moet je nu met die verschillen Waarom zijn jongens anders dan meiden

7 Genesis 1;26 en 27 26 En God zeide: Laat ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

8 Psalm 103;13 en Jesaja 66;13 Psalm 103;13 Jesaja 66;13
Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de HEERE over degene die Hem vrezen Jesaja 66;13 Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden

9 Gods karakter heeft veel kanten
MAN VROUW Samen zijn zij DE MENS, gelijkwaardig

10 Galaten 3; 26-28 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. 27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 28 Daarin is noch Jood noch Griek, daarin is noch dienstbare noch vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt een in Christus Jezus.

11 “Ieder mens is voor God gelijkwaardig”
Paulus zegt hier; “Ieder mens is voor God gelijkwaardig”

12 Zingen Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan
Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan Samen te dienen, te zien wie U bent Want Uw woord maakt Uw wegen bekend Samen op weg gaan, dat is ons gebed Als een volk, dat juist daarvoor door u apart is gezet Vol van Uw liefde, genade en kracht Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

13 Samen te strijden in woord en in werk, Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Samen op weg gaan dat is ons gebed Als een volk ,dat juist daarvoor door u apart is gezet Vol van Uw liefde, genade en kracht Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

14 Kerstlied Mijn ziel maakt groot de Heer' mijn God
En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland. Omdat Hij grote dingen aan mij heeft gedaan, En heilig is Zijn naam. Mijn ziel maakt groot de Heer' mijn God, En mij geest heeft zich verheugd in God mijn Heiland.

15 Kerstlied vervolg Hij heeft de machtigen onttroond En de need’rigen verhoogd door zijn genade. Hij heeft hong'rigen met Zijn goederen vervuld En rijken leeg doen gaan. Mijn ziel maakt groot de Heer' mijn God, Mijn ziel maakt groot de Heer' mijn God, En mij geest heeft zich verheugd in God mijn Heiland. Omdat Hij grote dingen aan mij heeft gedaan, En heilig is Zijn naam.


Download ppt "Proud to be a man Proud to be a woman Waarom zijn jongens"

Verwante presentaties


Ads door Google