De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De visie is Jezus One for all.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De visie is Jezus One for all."— Transcript van de presentatie:

1 De visie is Jezus One for all

2 Jezus had impact op de massa, omdat Hij toegewijd was.

3 Jezus was toegewijd aan zijn Vader
Lucas 22:42: ‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’

4 Psalm 139:24 - Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

5 To do: Wijd je toe aan God de Vader.

6 Jezus was toegewijd aan de missie die Hij had gekregen van Zijn Vader.

7 Johannes 12:47: Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

8 To do: Neem tijd om God te vragen wat zijn missie is voor jou leven en wijd je toe aan die missie.

9 Jezus was toegewijd aan zijn discipelen.

10 1 Korintiërs 15:5 - En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen.

11 To do: Zoek mensen in je omgeving die jij verder kan helpen in hun geestelijke groei en wijd je aan ze toe.

12 2. Jezus had impact op de massa, Omdat Hij radicaal was.

13 Jezus was radicaal in zijn daden.

14 Mattheüs 21:12-13: Jezus ging de tempel binnen, Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’

15 To do: Wordt radicaal in je daden.

16 Jezus was radicaal in zijn woorden.

17 Mattheüs 5:11 – Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Mattheüs 5:27-28 – Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Mattheüs 5:43-44 – Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.

18 Exodus 20:19: Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.’

19 To do: Wordt radicaal in je woorden.

20 Lucas 9:23 – Tegen allen zei Hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

21 To do: Wordt radicaal in het volgen van Jezus.

22 3. Jezus had impact op de massa, Omdat Hij liefdevol was.

23 Mattheüs 22:37-39: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

24 Liefde voor de overspelige vrouw.

25 Johannes 8:4,7,10 en 11 – Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde….. Jezus: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’…. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

26 To do: Toon je liefde aan het individu.

27 Liefde voor de massa die Hij te eten geeft.

28 Marcus 8:1-9 (Het Boek) Er waren veel mensen naar Jezus komen luisteren. Toen Hij zag dat zij geen eten meer hadden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich."Ik heb met die mensen te doen," zei Hij. "Zij zijn hier al drie dagen en hebben niets meer te eten.Ik kan ze zo niet naar huis laten gaan. Sommigen komen van heel ver. Ze zouden onderweg flauwvallen van de honger." "Waar halen we hier ooit brood vandaan?" vroegen Zijn discipelen. "Voor al die mensen! Hier in de woestijn!" "Hoeveel broden hebben jullie bij je?" vroeg Hij. "Zeven," antwoordden zij. Hij zei dat iedereen op de grond moest gaan zitten. Daarna nam Hij de zeven broden, dankte God ervoor en brak ze in stukken.

29 Zijn discipelen brachten het brood naar de mensen
Zijn discipelen brachten het brood naar de mensen. Er waren ook nog een paar visjes. Hij dankte God ervoor en zei tegen Zijn discipelen dat ze die ook aan de mensen moesten geven.Iedereen at tot hij genoeg had. Er bleef zelfs nog over. Zeven manden vol.En er waren wel zo’n 4000 mensen!

30 To do: Toon je liefde aan de massa.

31 To do’s Wijd je toe aan God de Vader.
Neem tijd om God te vragen wat zijn missie is voor jou leven en wijd je toe aan die missie. Zoek mensen in je omgeving die jij verder kan helpen in hun geestelijke groei en wijd je aan ze toe. Wordt radicaal in je daden. Wordt radicaal in je woorden. Wordt radicaal in het volgen van Jezus. Toon je liefde aan het individu. Toon je liefde aan de massa.


Download ppt "De visie is Jezus One for all."

Verwante presentaties


Ads door Google