De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genesis (B-Rasjiet): het begin van alles

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genesis (B-Rasjiet): het begin van alles"— Transcript van de presentatie:

1 Genesis (B-Rasjiet): het begin van alles

2 Genesis 10: de natiën verdeeld
Jafeth – 14 volkeren Cham volkeren Sem volkeren 70 volkeren

3

4 10:8 En Cusj (stevig, zwaar) verwekte Nimrod (opstandige); die begon een geweldenaar op de aarde te worden.

5 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van Jahweh; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van Jahweh. 10:9

6 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

7 Genesis 11: de natiën verstrooid
11:1 – eenheid Sinear – 11:2 de volken 11: 6,7 – eenheid Babel – 11:8,9

8 Genesis 11: de natiën verstrooid
11:3,4 – bouwen door de mens stad en toren 11: 5 – Jahweh ziet het aan

9 11:1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden.

10 11:2 En het gebeurde, toen zij van het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.

11 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.

12 Babel: de mens bouwt voor zichzelf – eigen inspanningen
Lichaam van Christus: Christus Jezus bouwt voor God – Zijn werk

13 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

14 Lichaam van Christus is een eenheid en zal heel de kosmos regeren
Babel: streven naar eenheid door de mens en wereldregering zonder Christus

15 11:5 Toen daalde Jahweh neer om de stad en de toren te zien die de zonen van de mens aan het bouwen waren..

16 11:6 en Jahweh zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal
11:6 en Jahweh zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

17 11:7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat geen man de taal (lip) van zijn naaste zullen begrijpen (horen).

18 11:8 Zo verspreidde Jahweh hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad.

19 Babel: in desintegratie  uit elkaar vallen, ontbinden
Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde Jahweh de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde Jahweh hen over heel de aarde. Babel: in desintegratie  uit elkaar vallen, ontbinden

20 Twee lijnen – profetische beelden:
Jeruzalem Babel

21 ..en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede:
één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is.


Download ppt "Genesis (B-Rasjiet): het begin van alles"

Verwante presentaties


Ads door Google