De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwstenen voor Gemeenterelaties Liefde. Wat is liefde?  Schrijf de naam van een geliefde op en geef 5 voorbeelden hoe u die liefde uitdrukt naar die.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwstenen voor Gemeenterelaties Liefde. Wat is liefde?  Schrijf de naam van een geliefde op en geef 5 voorbeelden hoe u die liefde uitdrukt naar die."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwstenen voor Gemeenterelaties Liefde

2 Wat is liefde?  Schrijf de naam van een geliefde op en geef 5 voorbeelden hoe u die liefde uitdrukt naar die ander.  Liefde is geen verliefdheid  3 woorden over liefde in de Bijbel: – Eros – Fileo – agape

3 God is liefde  1 Joh 4:7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.  God is ons voorbeeld in liefde

4 Gods liefde is onvoorwaardelijk  Hosea 1-3  Hosea 11:1-11  Voorbeeld van Jezus  Rom. 5:8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

5 Had ik de liefde niet….  1Cor. 13  Liefde is wezenlijk voor gezonde relaties in de gemeente  Belangrijker dan gaven en talenten  Belangrijker dan emotionele ervaringen  In het NT: 250 x

6 Liefde is de kern van ons geloof  Mt. 22-37-40 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

7 Liefde is een opdracht  Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.  Romeinen 13:8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

8 Liefde is een kenmerk van discipelschap  Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.  Wie geen liefde heeft, is geen kind van God  1 Joh 3:10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

9 Liefde in diverse menselijke relaties  Liefde tot de huwelijkspartner (Ef. 5)  Vriendschap  De broederliefde  Liefde tot de naaste  Liefde tot de vijand (Luc. 6:27-35)

10 Relatiepyramide Go d Partner Boezem- vrienden Vrienden Kennissen

11 God is de bron van liefde  1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

12 Essenties van liefde  Liefde is een keuze (2Cor. 2:8)  Liefde is een leerproces  Liefde is een werkwoord  Liefde kost inspanning (1Thess.1:3)  Liefde als gave en vrucht – Gal 5:22 – Rom. 5:5

13 Opdracht  Lees 1 Cor. 13:4-7  Beschrijf wat elk kenmerk inhoudt  Zoek per kenmerk een voorbeeld uit het leven van Jezus  Maak een toepassing naar iemand voor de komende week


Download ppt "Bouwstenen voor Gemeenterelaties Liefde. Wat is liefde?  Schrijf de naam van een geliefde op en geef 5 voorbeelden hoe u die liefde uitdrukt naar die."

Verwante presentaties


Ads door Google