De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De VRUCHT van de GEEST Galaten 513-22.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De VRUCHT van de GEEST Galaten 513-22."— Transcript van de presentatie:

1 de VRUCHT van de GEEST Galaten

2 13 Want gij zijt geroepen, broeders, om VRIJ te zijn...
Galaten 5 13 Want gij zijt geroepen, broeders, om VRIJ te zijn... met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden, die waren binnengeslopen, om onze VRIJHEID, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen. Galaten 2 2

3 Galaten 5 gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 3

4 Galaten 5 14 Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 4

5 9 Een weinig ZUURdeeg maakt het gehele deeg ZUUR.
Galaten 5 15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. 9 Een weinig ZUURdeeg maakt het gehele deeg ZUUR. Galaten 5 5

6 Galaten 5 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 1 3 Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met DE GEEST, eindigt gij nu met HET VLEES? >> Galaten 3 6

7 Galaten 5 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 1 5 Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit uit werken der wet, of van de prediking van het geloof? >> Galaten 3 7

8 Galaten 5 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 1 6 Op dezelfde wijze heeft ook Abraham GOD GELOOFD en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Galaten 3 8

9 Galaten 5 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 2 29 Maar zoals destijds hij (=Ismaël), die naar HET VLEES verwekt was, hem (=Isaak), die naar DE GEEST verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Galaten 4 9

10 Galaten 5 17 Want het begeren van het VLEES gaat in tegen de GEEST en dat van de GEEST tegen het VLEES (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 10

11 Galaten 5 18 Indien gij echter door de Geest geleid wordt, dan zijt gij niet onder de wet. 11

12 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij,
Galaten 5 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid (=onzuiverheid), losbandigheid, 12

13 toverij (> pharmacie), veten, twist, afgunst,
Galaten 5 20 afgoderij toverij (> pharmacie), veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 13

14 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,
Galaten 5 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik u tevoren gezegd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven. 14

15 de VRUCHT van de GEEST de WERKEN van het VLEES
Galaten 5 22 Maar de VRUCHT van de GEEST... de VRUCHT van de GEEST de WERKEN van het VLEES 15

16 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde:
Galaten 5 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: de gehele wet is in één woord vervuld.... Galaten 5 16

17 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede,
Galaten 5 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 17

18 8. zelfbeheersing 7 zachtmoedigheid 6. trouw 5. goedheid
hoererij, onreinheid losbandigheid afgoderij toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke 8. zelfbeheersing 7 zachtmoedigheid 6. trouw 5. goedheid 4. vriendelijkheid 3. lankmoedigheid 2. vrede 1. blijdschap 18

19 8 Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, 9 want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid... Efeze 5 19


Download ppt "De VRUCHT van de GEEST Galaten 513-22."

Verwante presentaties


Ads door Google