De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst 1 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst 1 1."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst 1 1

2 Johannes 14 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.

3 God openbaart zich (maakt zich bekend) aan Bruce …
… Bruce is overtuigd … Wat is nodig om jou te overtuigen dat God bestaat?

4 Bruce neemt wraak … hij is gefrustreerd omdat alles mis gaat …

5 Is er reden voor God om gefrustreerd te zijn?
Ben jij wel eens gefrustreerd?

6 God reageert door liefde
‘Het is volbracht’

7 God reageert door liefde …
De Liefde overwint alles! Liefde laat zich niet dwingen …

8 Bruce doet zijn best om zijn vrouw te dwingen hem lief te hebben …

9 Genesis 2: 16-17 ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ Vrije wil

10 Geeft God je altijd wat je van Hem vraagt?
Matheus 7:7-8 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.  Geeft God je altijd wat je van Hem vraagt?

11 Stel dat God altijd precies geeft waar jij om vraagt …
Gelukkig weet God wat jij nodig hebt! - hij geeft ons niet meer dan wij dragen kunnen -

12 Psalm 139 HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

13 Bruce Almighty


Download ppt "Godsdienst 1 1."

Verwante presentaties


Ads door Google