De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Help, ik heb hulp nodig!. Help, ik heb hulp nodig!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Help, ik heb hulp nodig!. Help, ik heb hulp nodig!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Help, ik heb hulp nodig!

3 Johannes 15:5 Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

4 Johannes 15:5 Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

5 Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

6 Prayer is a sincere thing. Prayer is talking to God
Prayer is a sincere thing. Prayer is talking to God. Prayer is not get down, shut your eyes, and thinking about your washing or your work you're doing, say, "Lord, help me and John, and heal Miss Jones and so forth." That's not prayer. That's repeating some words. But prayer is to come into an atmosphere where you realize that you're in the Presence of God and you're moving to then in the deepest of sincerity. Gebed is een serieuze zaak. Gebed is tot God praten. Gebed is niet ergens zitten, je ogen sluiten en denken aan de was of aan het werk wat je doet en dan zeggen: “Here, help Jan en genees mevrouw Jansen etc.etc.” Dat is niet gebed. Dat is het herhalen van woorden. Maar gebed is komen in een atmosfeer waar je je realiseert dat je in Gods Tegenwoordigheid bent en je dan komt in de diepste oprechtheid.

7 Wij trachten eerst onszelf te helpen, voor wij de toevlucht nemen tot gebed. Ole Hallesby

8 Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop
Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

9 Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

10 Onze Vader die in de hemelen zijt,. uw naam worde geheiligd;
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

11 Onze Vader die in de hemelen zijt,. uw naam worde geheiligd;
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

12 Onze Vader die in de hemelen zijt,. uw naam worde geheiligd;
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

13 Onze Vader die in de hemelen zijt,. uw naam worde geheiligd;
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

14 Jesaja 65:24 En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.


Download ppt "Help, ik heb hulp nodig!. Help, ik heb hulp nodig!"

Verwante presentaties


Ads door Google