De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is het allemaal wel waar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is het allemaal wel waar?"— Transcript van de presentatie:

1 Is het allemaal wel waar?
Twijfel

2 Bidden

3 Zingen psalm 77: 6 en 8 Zou God Zijn gena vergeten
Nooit meer van ontferming weten Heeft Hij Zijn barmhartigheen Door Zijn gramschap afgesneen ‘k Zei daarna dit krenkt mij ‘t leven Maar God zal verand’ring geven D’allerhoogste maakt het goed Na het zure geeft Hij ‘t zoet Heilig zijn o God uw wegen Niemand spreek Uw hoogheid tegen Wie, wie is een God als Gij Groot van macht en heerschappij Ja, Gij zijt die God die d’oren Wond’ren doet op wond’ren horen Gij hebt uwen roem alom Groot gemaakt bij ‘t heidendom

4 Waar twijfel jij aan?

5 Ik weet zeker dat…. Ik op school goed les krijg
Ik een goede tandarts heb Ik het juiste profiel gekozen heb Mijn vrienden me helpen als ik een lekke band heb Ik op het feestje van mijn vriend(in) mag komen Ik uit kan leggen waarom ik geloof Jona in de walvis zat God bestaat

6 Lukas 3;19-20 19 Maar als Heródes, de viervorst van hem bestraft werd, om Heródias’ wil, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken, die Heródes deed, 20 Zo heeft hij ook dit nog boven alles daar toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.

7 Lukas 7:18-23 18 En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. 19 En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? 20 En als de mannen tot Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? 21 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten; en velen blinden gaf Hij het gezicht. 22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt. 23 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.

8 Johannes Johannes zit in de gevangenis en schrijft…….

9 18 En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen.
19 En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? 20 En als de mannen tot Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?

10 Wat doet Jezus? 21 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten; en velen blinden gaf Hij het gezicht.

11 Jezus antwoordt: KIJK EN LUISTER
22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt. KIJK EN LUISTER

12 23 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden
Zalig is hij die geen aanstoot aan mij neemt. Jezus vermaant! ook

13 Twijfel Is niet erg, maar wat doe je er mee? Leg je ze naast je neer?
Ga je er mee naar God? Wat moet je doen? Leren van Jezus Kijk en Luister

14 Zingen; Heer, ik kom tot U (216)
Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mijn vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

15 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mijn vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

16 Mededelingen:

17 Fijne avond


Download ppt "Is het allemaal wel waar?"

Verwante presentaties


Ads door Google