De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper. Hij doopte mensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper. Hij doopte mensen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper
In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper. Hij doopte mensen nadat zij belijdenis deden van hun zonden (Markus 1 vers 4-5). Zij die zich lieten dopen beleden daarmee dat zij geloof hechtten aan zijn verkondiging, namelijk de Messias en Zijn werk.

4 Catechisatie In de eerste christelijke gemeenten werd je als jood of heiden die christen wilde worden, eerst drie jaren doopleerling, waarin je leven / gedrag werd geobserveerd. Vervolgens kreeg je aan het einde een tijd van intensieve catechisatie. Daarna deed je belijdenis, werd je gedoopt en nam je deel aan het avondmaal.

5 In de dagen van Luther en Calvijn werd er een nauw verband gelegd tussen doop - catechese - avondmaal.

6 Dit zegt Jezus over belijden: Mattheüs 10 vers 32-33
Christus belijden betekent openlijk ervoor uitkomen dat je bij Hem hoort, dat je Hem vertrouwt.

7 Belijdenis is in woord en daad ervoor uitkomen hóe goed en hóe barmhartig God (voor ons) is!
Doop Avondmaal Het Woord van God Praktijk van het dagelijks leven Kerk van Jezus Christus

8 In de doop zegt God drie dingen tegen ons:
Belijdenis doen is: in woord en daad ervoor uitkomen hóe goed en hóe barmhartig God (voor ons) is!  Ik heb recht op jou Ik beloof jou Mijn genade Ik eis van jou liefdesgehoorzaamheid / dankbaarheid Hieruit volgt, dat elke gedoopte verplicht is belijdenis te doen. God roept ons daartoe, of we het kunnen of niet...

9 Doop vs Belijdenis Verder zeiden onze ouders in onze doop ook drie dingen tegen God: ·        wij erkennen Uw recht op ons kind ·        wij geloven Uw belofte aan ons kind ·        wij gehoorzamen Uw eis tot ons kind (wij beloven ons kind voor U op te voeden). Nu je volwassen bent geworden, nemen je de verantwoordelijkheid over. Je doet belijdenis en zegt 'Amen' op de drie dingen die God ons zei en op de drie dingen die onze ouders namens ons tot God zeiden: ·        ik erken Uw recht op mijn leven ·        ik omhels gelovig Uw genadebelofte ·        ik beloof U onvoorwaardelijk te gehoorzamen. dat God sluit met de gelovigen en hun kinderen. De doop is een teken van het verbond

10 Avondmaal      Belijdenis doen is … aan de kerkenraad vragen om aan het avondmaal te mogen aangaan.  Niemand mag zomaar aangaan. Om aan het avondmaal te worden toegelaten is nodig: oprecht geloof godzalig leven

11 De Bijbel Belijdenis doen is… Ik heb Uw Woord lief, ik vertrouw Uw Woord, ik gehoorzaam Uw Woord, ik wens te leven en te sterven met Uw Woord

12 Belijdenis doen is ... Leven naar vanuit Gods liefde.
Praktijk van alle dag Belijdenis doen is ... Leven naar vanuit Gods liefde. Alleen God ziet je hart aan, maar je kunt niet zeggen, dat het uiterlijke er niet toe doet. Want wat in je hart leeft, krijgt wel handen en voeten. Je gedrag is een uiting van je gevoelen en je wil. Wij doen namelijk niet alleen belijdenis met onze mond en in een uur van belijdenisdienst. Maar we doen vooral belijdenis in ons dagelijkse leven.

13 leven uit de waarheid en belijden van de waarheid.
De kerk Belijdenis doen houdt ook in: je vrijwillig aansluiten bij de kerk van Jezus Christus. De kerk wordt in de Bijbel genoemd: een pilaar en vastigheid der waarheid (I Timotheüs 3 vers 15), waar de waarheid dus bewaard en hoog gehouden wordt / moet worden. Daarom komt het aan op: leven uit de waarheid en belijden van de waarheid. Is parfum nog parfum als het niet te ruiken is?

14 Belijdenis als antwoord op de doop
Vervolg op de doop Het mag het voortdurende gebed van de ouders zijn dat hun Kinderen, bij het groter groeien, ook zelf hun doop zullen omarmen. Van hun kant van harte `ja' tegen God de Heer zullen zeggen. En zo het verbond, dat Hij met hen begonnen is, beantwoorden. Dit noemen we: belijdenis doen.

15 Samengevat is belijdenis doen antwoord geven op de volgende vraag:
Wat is het verband tussen geloven met het hart en belijden met de mond?

16

17 Wat vind jij van het volgende argument om (nog) geen belijdenis te doen:
het is beter dat je niet belooft, dan dat je belooft en niet kan waarmaken?


Download ppt "In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper. Hij doopte mensen."

Verwante presentaties


Ads door Google