De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De doop?. Johannes ‘de doper’ Matteüs 3:1-6 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De doop?. Johannes ‘de doper’ Matteüs 3:1-6 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het."— Transcript van de presentatie:

1 De doop?

2

3 Johannes ‘de doper’ Matteüs 3:1-6 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Prediker Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Zonderling Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Succesvol

4

5 De doop van Johannes Matteüs 3:7-9 Toen hij zag dat veel van de geestelijke leiders (Farizeeën en Sadduceeën) op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? De leiders kwamen niet om zich te laten dopen Kwamen wrs om te kijken of dit geen ketterij was Dachten dat het met heen wel goed te zat Waarom zou dit ketterij zijn?

6

7 De doop van de farizeeers Matteüs 23:15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om een bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Zo’n bekeerling werd ook gedoopt proselieten doop voor Joden genoten (Ex 12:19/48) Voorafgegaan voor mannen besnijdenis & offer Daarmee werd je deel van Israël, kind van Abraham Een doop dus voor HEIDENEN Johannes doopte Joden én heidenen?

8

9 De besnijdenis Jeremia 4:4 Laat je besnijden voor de HEER, ontdoe je van de voorhuid van je hart, inwoners van Juda en Jeruzalem. Anders slaat zijn toorn uit als een vuur, een brand die niet te blussen is, vanwege jullie kwalijke praktijken. Het is niet OK als je alleen fysiek besneden bent Je hart moet ontbloot worden voor God Wat komt er dan te voorschijn??? Matteüs 3:9... denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!

10

11 Bekering Matteüs 3:1-6 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Tot inkeer komen = aan de binnenkant kijken Dan ontdek je zonden Dan besef je ik heb reiniging nodig Want: zo kan ik niet voor God verschijnen

12

13 Dé doop 1 Petrus 3:21-22... De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. De doop is een gebed en een belijdenis Gebed om vergeving aan God Belijdenis van vertrouwen op Jezus

14

15 Jezus Matteüs 3:13-15 Toen kwam Jezus... om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden... Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ De doop is ook gehoorzaamheid aan God De doop is: overgave Overgave is: ik buig voor u en ik doe wat u wilt Dat is vrucht die aan je bekering beantwoordt

16

17

18


Download ppt "De doop?. Johannes ‘de doper’ Matteüs 3:1-6 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het."

Verwante presentaties


Ads door Google